Obrazovni programi Srca
(tečajevi, radionice i webinari)

Srce je prošle godine obilježilo 50 godina od početka provedbe obrazovnih aktivnosti.
Prve obrazovne aktivnosti u Srcu održale su se u siječnju 1972. godine, samo nekoliko mjeseci od njegova osnivanja.
U 2022. godini:
  • preuzeto je više od 200.000 primjeraka obrazovnih materijala u otvorenom pristupu
  • održano je više od 1.500 sati nastave s predavačem
  • prosječna ocjena predavača iznosila je 4.89.