Dokumenti

Planovi rada

Plan rada Srca za 2019. godinu

Plan rada Sveučilišnog računskog centra za 2019. godinu pripremili su Kolegij i Stručno vijeće Sveučilišnog računskog centra.
Plan rada Sveučilišnog računskog centra za 2019. godinu raspravljen je i usvojen na 2. sjednici Upravnog vijeća Sveučilišnog računskog centra održanoj 13. prosinca 2018. godine.

Izvještaji o radu

Izvještaj o radu Srca u 2018. godini

Izvještaj o radu Sveučilišnog računskog centra za 2018. godinu pripremili su Kolegij i Stručno vijeće Sveučilišnog računskog centra.
Izvještaj o radu Sveučilišnog računskog centra za 2018. godinu raspravljen je i usvojen na 3. sjednici Upravnog vijeća Sveučilišnog računskog centra održanoj 17. svibnja 2019. godine.