50.srce.hr - U srcu digitalne transformacije znanosti i visokog obrazovanja!

Dokumenti

Planovi rada

naslovna stranica Plana radaPlan rada Srca za 2021. godinu (PDF, 2.62 MB)

Financijski plan za 2021. godinu i projekcija plana za 2022. i 2023. godinu (PDF, 1.21 MB)

Financijski plan po ekonomskoj klasifikaciji (PDF, 700 KB)

Plan rada Sveučilišnog računskog centra za 2021. godinu pripremili su Kolegij i Stručno vijeće Sveučilišnog računskog centra.
Plan rada Sveučilišnog računskog centra za 2021. godinu i Financijski plan za 2021. godinu i projekcija plana za 2022. i 2023. godinu, raspravljen je i usvojen na 2. sjednici Upravnog vijeća Sveučilišnog računskog centra održanoj 17. prosinca 2020. godine.

Izvještaji o radu

Naslovna stranica IzvještajaIzvještaj o radu Srca u 2020. godini (PDF, 3.4 MB)

Izvještaj o radu Sveučilišnog računskog centra za 2020. godinu pripremili su Kolegij i Stručno vijeće Sveučilišnog računskog centra.
Izvještaj o radu Srca za 2020. godinu Upravno vijeće Srca usvojilo je na 5. sjednici koja je održana 30. ožujka 2021. godine.