Dokumenti

Planovi rada

naslovna stranica Plana radaPlan rada Srca za 2022. godinu (PDF, 3.44 MB)

Financijski plan za 2022. godinu (PDF, 1.26 MB)

Plan rada Sveučilišnog računskog centra za 2022. godinu pripremili su Uprava i Stručno vijeće Sveučilišnog računskog centra.
Plan rada Sveučilišnog računskog centra za 2022. godinu i Financijski plan za 2022. godinu i projekcija plana za 2023. i 2024. godinu, raspravljen je i usvojen na 8. sjednici Upravnog vijeća Sveučilišnog računskog centra održanoj 21. prosinca 2021. godine.

Izvještaji o radu

Naslovna stranica IzvještajaIzvještaj o radu Srca u 2021. godini (PDF, 5.5 MB)

Izvještaj o radu Sveučilišnog računskog centra za 2021. godinu pripremili su Uprava i Stručno vijeće Sveučilišnog računskog centra.
Izvještaj o radu Srca za 2021. godinu Upravno vijeće Srca usvojilo je na 10. sjednici koja je održana 4. travnja 2022. godine.