Dokumenti

Planovi rada

naslovna stranica Plana radaPlan rada Srca za 2020. godinu (PDF, 2.769 KB)

Financijski plan za 2020. godinu i projekcija plana za 2021. i 2022. godinu (PDF, 1.061 KB)

Financijski plan po ekonomskoj klasifikaciji (XLS, 87 KB)

Plan rada Sveučilišnog računskog centra za 2020. godinu pripremili su Kolegij i Stručno vijeće Sveučilišnog računskog centra.
Plan rada Sveučilišnog računskog centra za 2020. godinu i Financijski plan za 2020. godinu i projekcija plana za 2021. i 2022. godinu, raspravljen je i usvojen na 4. sjednici Upravnog vijeća Sveučilišnog računskog centra održanoj 9. prosinca 2019. godine.

Izvještaji o radu

Naslovna stranica IzvještajaIzvještaj o radu Srca u 2019. godini (PDF, 1.513 KB)

Izvještaj o radu Sveučilišnog računskog centra za 2019. godinu pripremili su Kolegij i Stručno vijeće Sveučilišnog računskog centra.
Izvještaj o radu Srca za 2019. godinu Upravno vijeće Srca usvojilo je nakon elektroničke rasprave koja je održana 29. travnja 2020. godine.