DokumentiTemeljni dokumenti

Odluka o osnivanju Srca (PDF, 851 KB) - preslika izvornog dokumenta iz 1971. godine

Statut Srca (PDF, 1.9 MB) 

Planovi rada

Plan rada 2024

Plan rada Srca za 2024. godinu (PDF, 2,40 MB) - 28. 12. 2023.

Financijski plan za 2024. godinu (PDF, 2,15 MB) - 28. 12. 2023.

Plan rada Sveučilišnog računskog centra za 2024. godinu pripremili su Uprava i Stručno vijeće Sveučilišnog računskog centra.

Plan rada Sveučilišnog računskog centra za 2024. godinu i Financijski plan za 2024. godinu i projekcija plana za 2025. i 2026. godinu, raspravljen je i usvojen na 6. sjednici Upravnog vijeća Sveučilišnog računskog centra održanoj 6. prosinca 2023. godine.

Prijedlog financijskog plana za 2024. godinu (2. 10. 2023.)

Izvještaji o radu

Izvještaj o radu Srca u 2023. godini (PDF, 5,2 MB) 26. 3. 2024.

Izvještaj o radu Sveučilišnog računskog centra za 2023. godinu pripremili su Uprava i Stručno vijeće Sveučilišnog računskog centra.
Izvještaj o radu Srca za 2023. godinu Upravno vijeće Srca usvojilo je na 7. sjednici koja je održana 26. ožujka 2024. godine.