Dokumenti

Planovi rada

Plan rada Srca za 2020. godinu
Financijski plan za 2020. godinu i projekcija plana za 2021. i 2022. godinu
Financijski plan po ekonomskoj klasifikaciji

Plan rada Sveučilišnog računskog centra za 2020. godinu pripremili su Kolegij i Stručno vijeće Sveučilišnog računskog centra.
Plan rada Sveučilišnog računskog centra za 2020. godinu i Financijski plan za 2020. godinu i projekcija plana za 2021. i 2022. godinu, raspravljen je i usvojen na 4. sjednici Upravnog vijeća Sveučilišnog računskog centra održanoj 9. prosinca 2019. godine.

Izvještaji o radu

Izvještaj o radu Srca u 2018. godini

Izvještaj o radu Sveučilišnog računskog centra za 2018. godinu pripremili su Kolegij i Stručno vijeće Sveučilišnog računskog centra.
Izvještaj o radu Sveučilišnog računskog centra za 2018. godinu raspravljen je i usvojen na 3. sjednici Upravnog vijeća Sveučilišnog računskog centra održanoj 17. svibnja 2019. godine.