Mozvag

MOZVAG je informacijski sustav za podršku postupaka vrednovanja koje provodi Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) i obuhvaća sljedeće postupke:

  • Inicijalna akreditacija studijskih programa
  • Reakreditacija visokih učilišta
  • Vanjska neovisna periodična prosudba sustava osiguravanja kvalitete (audit) visokih učilišta

Aktivnosti Centra potpore su projektiranje i razvoj sustava, instalacija i uvođenje programske potpore svih modula sustava te pružanje pomoći korisnicima.

Korisnici sustava Mozvag su Agencija za znanost i visoko obrazovanje, sva visoka učilišta u RH, Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje, brojni domaći i inozemni recenzenti i izvjestitelji te stručnjaci za prosudbu (auditori).

Moduli sustava MOZVAG

Moduli sustava su:

  • Mozvag - Visoko učilište - modul namijenjen korištenju visokim učilištima
  • Mozvag - Studijski programi - modul namijenjen AZVO za postupak inicijalne akreditacije studijskih programa i reakreditacija visokih učilišta
  • Mozvag - Audit - modul namijenjen AZVO za postupak vanjske neovisne periodične prosudbe sustava osiguravanja kvalitete (audit) visokih učilišta
  • Preglednik - preglednik odobrenih studijskih programa