Informacijska podrška procesu vrednovanja visokih učilišta

Što je ova usluga?

Usluga Informacijska podrška procesu vrednovanja visokih učilišta putem sustava Mozvag daje podršku procesu vrednovanja visokih učilišta dajući korisnicima uvid u podatke o studijskim programima i vrednovanjima, uvjetima izvođenja (nastavnici, predmeti i ostali podaci), akreditaciji i reakreditaciji studijskih programa te podatke o vanjskoj neovisnoj periodičkoj prosudbi visokih učilišta.

Kome je usluga namijenjena?

Korisnici usluge su Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO), visoka učilišta u Republici Hrvatskoj te građani.

Kako postati korisnik?

Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) odrađuje imenovanja i dodjelu dozvola za sustav Mozvag.

Podaci o studijskim programima i visokim učilištima u Republici Hrvatskoj javno su dostupni.

Usluga je bila aktivna do 31. prosinca 2023. godine.

U okviru usluge Informacijska podrška procesu vrednovanja visokih učilišta stručnjaci Srca održavaju informacijski sustav MOZVAG  te pružaju tehničku podršku korisnicima s visokih učilišta i AZVO administratorima.

Naime, MOZVAG je informacijski sustav za podršku postupaka vrednovanja koje provodi Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) i obuhvaća postupak reakreditacije visokih učilišta. Reakreditacija visokih učilišta obavezan je postupak vanjskog vrednovanja kvalitete svih visokih učilišta koji se provodi u petogodišnjim ciklusima.

Tijekom vremena MOZVAG je nadograđen na sustav MOZVAG2, čime se doprinijelo kvalitetnijem prikupljanju i obradi podataka o visokim učilištima u budućim postupcima vanjskih vrednovanja.

Sustav se sastoji od nekoliko modula:

  • Mozvag2 Visoko učilište - modul namijenjen korištenju na visokim učilištima
  • Mozvag2 AZVO - modul namijenjen AZVO administratorima za postupak reakreditacije visokih učilišta
  • Preglednik - preglednik akreditiranih studijskih programa