ISVU

ISVU (Informacijski sustav visokih učilišta) je mrežno orijentirani modularni informacijski sustav za podršku poslovnim procesima povezanim s nastavom na visokim učilištima i praćenjem tijeka studiranja studenata, koji su propisani zakonskim aktima te statutima i pravilnicima visokih učilišta u Republici Hrvatskoj.

Aktualno

Webinari

Centar potpore ISVU-a kontinuirano održava kraće prezentacije na daljinu putem Sustava za webinare Srca, o ISVU-u i njegovim mogućnostima. Zamišljeno je da se pojedinim webinarom obradi neka tema/zaokružena cjelina koja je u tom trenutku aktualna za korisnike ISVU-a, kroz prezentaciju djelatnika Centra potpore i diskusiju/pitanja polaznika webinara.

Do sada obrađene teme su bile:

 • Uloga koordinatora za ISVU (20.4.2022.)
 • Evidencija održane nastave u ISVU-u (30.3.2022.)
 • Provođenje ispitne evidencije u ISVU (26.1.2022.)
 • Novi Nastavnički portal (27.10.2021.)
 • Upis u višu nastavnu godinu i evidencija školarine (23.9.2021.)
 • Upis brucoša u 2021./22. godinu (30.6.2021.)
 • Slanje obavijesti iz ISVU sustava (21.4.2021.)
 • Upis prijelaznika na visoko učilište (24.3.2021.)
 • Potvrde s elektroničkim pečatom (e-potvrde) u ISVU (17.02.2021.)
 • Provedba ispitne evidencije kroz ISVU (20.01.2021.)
 • Završetak studija (25.11.2020.)
 • Upisi na Studomatu s naglaskom na školarine i programske ugovore (16.9.2020.)
 • Boravak studenta izvan matičnog visokog učilišta (28.10.2020.)

Snimke webinara i prezentacije koje su korištene dostupni su na stranicama ISVU uputa

Novosti

 Novosti u ISVU modulima

 Plan obnove sadržaja probnog sustava

Pregled korisničkih zahtjeva

ISVU Otvoreni podaci

 

Pozivamo vas da nam sve prijedloge i primjedbe također pošaljete na isvu@srce.hr.

Pročitajte više o ISVU.