Informacijska podrška visokim učilištima u poslovanju sa studentima

Što je ova usluga?

Usluga Informacijska podrška visokim učilištima u poslovanju sa studentima daje podršku poslovnim procesima povezanim s praćenjem tijeka studiranja studenata. Za potrebe usluge Srce razvija i održava Informacijski sustav visokih učilišta - ISVU, složeni mrežno orijentirani sustav koji putem više modula podržava standardne aktivnosti svakog visokog učilišta, od upisa studenata na visoko učilište, preko prijavljivanja ispita i unosa ocjena na ispitu, do provođenja završetka studija te izdavanje raznih dokumenata (potvrda o upisu i završetku studija, diploma, svjedodžbi i dopunskih isprava o studiju) i izradu izvještaja.

Kome je usluga namijenjena?

Korisnici usluge su studenti, nastavnici i djelatnici visokih učilišta i drugih ustanova iz sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

Kako postati korisnik?

Za ulazak u sustav ISVU ustanova treba potpisati Ugovor sa Srcem i Ministarstvom znanosti, obrazovanja i mladih.

Ustanove svojim studentima, nastavnicima i djelatnicima omogućuju korištenje pojedinih modula sustava, ovisno o njihovoj ulozi. Pristup sustavu ostvaruje se prijavom s elektroničkim identitetom iz sustava AAI@EduHr.

Centar potpore ISVU-a pri Srcu pruža ustanovama informacije i tehničku podršku tijekom procesa ulaska u ISVU i u korištenju sustava putem telefona, elektroničke pošte i ISVU sustava pomoći.

Informacijsku podršku visokim učilištima u poslovanju sa studentima Srce provodi putem Informacijskog sustava visokih učilišta - ISVU.

isvu moduliISVU je složen sustav, sastoji se od više modula koji podržavaju standardne aktivnosti svakog visokog učilišta, koji su izvedeni pomoću različitih tehnologija i namijenjeni različitim grupama korisnika unutar visokog učilišta. Na primjer, studentima je namijenjen Studomat, nastavnicima Nastavnički portal, a djelatnicima studentskih referada modul Studiji i studenti. Moduli omogućavaju uređivanje središnje baze podataka. U sustavu se evidentiraju i čuvaju podaci o studentima, nastavnicima, kolegijima, nastavnim programima i planovima, upisima, ispitima, temama završnih radova i završetku studija. Ključni pokazatelji rada i korištenja sustava dostupni su na stranicama s detaljnim pregledom sustava.

S obzirom na primijenjenu tehnologiju, u ISVU razlikujemo samostalne i web-module (aplikacije). Samostalni moduli su Studiji i studenti, Poslijediplomski studiji, Ispiti, Admin koordinator, Kadrovi i Generator potvrda s elektroničkim pečatom. Takve module potrebno je instalirati na korisnikovo računalo. Moguće ih je koristiti samo na računalima s vezom na internet - čija je internetska adresa registrirana u bazi podataka ISVU-a, radi povećanja sigurnosti i zaštite sustava u cjelini.
Web-moduli ne zahtijevaju instalaciju na korisnikovo računalo, nego se koriste putem standardnih web-preglednika. Ti moduli su: Studomat, Nastavnički portal, Skladište podataka, Generator dopunskih isprava o studiju, svjedodžbi i diploma (DISIS), Visoka učilišta, Pregled sustava i Provjera potvrda s elektroničkim pečatom. Web-module moguće je koristiti s bilo kojeg računala koje ima vezu na internet. Tu je i ISVU REST API, sučelje za programsku interakciju s ISVU-om. 

Moduli Visoka učilišta, Pregled sustava i Provjera potvrda s elektroničkim pečatom javno su dostupni i mogu ih koristiti svi zainteresirani bez autentikacije. Pristup sustavu korištenjem bilo kojeg drugog modula ostvaruje se prijavom elektroničkim identitetom iz sustava AAI@EduHr, koji korisnicima dodjeljuju njihove matične institucije.

ISVU omogućava

 • besplatan informacijski sustav (financiran od Ministarstva znanosti i obrazovanja)
 • besplatnu edukaciju za korištenje sustava
 • tehničku potporu i stalnu brigu o ispravnom radu sustava koju osigurava Srce
 • manju opterećenost studentske referade
 • pregledavanje unesenih podataka po određenim kriterijima (primjerice 10 % najboljih studenata, prosjek ocjena na ispitnim roku ...)
 • izradu ad-hoc izvještaja (o uspješnosti studenata, prolaznosti na ispitima i slično)
 • izradu izvještaja koje periodički zahtijeva MZO, visoko učilište, stipenditori ...
 • prijavu i odjavu ispita putem interneta
 • obavijesti o ispitima putem elektroničke pošte
 • upis godine bez čekanja u redu
 • dobivanje potvrda izvan radnog vremena studentske referade
 • pregled podataka u sustavu koji se odnose na studenta
 • uređivanje tjednog plana nastave za predavanja, vježbe, seminare ...
 • upisivanje podataka o predmetu kao što su sadržaj, popis literature i ishodi učenja
 • pregled podataka o ispitnim rokovima i statusima studenata
 • unos podataka o rezultatima ispita i održanoj nastavi
 • unos podataka vezanih za završetak studija

Podrška korisnicima

Stručnjaci Srca u Centru potpore ISVU pružaju ISVU koordinatorima i drugim korisnicima s visokih učilišta tehničku podršku u svakodnevnom radu sa sustavom radnim danom od 8 do 16 sati, putem telefona i elektroničke pošte. Po potrebi održavaju i konzultacije za manje grupe korisnika pojedinog visokog učilišta na dogovorenu temu.

Redovito se jednom mjesečno održavaju webinari za ISVU koordinatore i djelatnike studentskih referada. Pojedinim webinarom obrađuje se neka tema ili zaokružena cjelina koja je u tom trenutku aktualna korisnicima ISVU-a i to u obliku prezentacije i rasprave s polaznicima webinara. Pregledati se mogu i snimke i prezentacije s do sada održanih webinara.

Kako bi korištenje sustava bilo što lakše, korisnicima su dostupne i prezentacije koje korak po korak objašnjavaju kako u sustavu evidentirati podatke vezane uz pojedine procese na visokom učilištu (primjerice, kako provoditi upise brucoša ili upise studenata u višu godinu, kako definirati nastavni plan i program, kako provoditi ispitnu evidenciju ...). Osim toga, korisnicima su dostupni i priručnici za korištenje sustava.

Više o sustavu i njegovim modulima moguće je pročitati na stranicama ISVU pomoći

Tko je tko u ISVU-u?

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih osigurava financijska sredstva za izgradnju i redovito funkcioniranje sustava ISVU te nadzire njegov rad.

Razvoj programske podrške i redovito funkcioniranje sustava osigurava Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu (Srce).
Do kolovoza 2011. godine razvoj programske podrške za ISVU bio je povjeren Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu (FER).

ISVU se koristi na više od 110 visokih učilišta u Hrvatskoj s preko 140 000 studenata i preko 28 000 nastavnika i administrativnog osoblja.

Wiki dokumentacija:

114
visokih učilišta koristi ISVU
140 000
studenata koristi ISVU
2460
evidentiranih studija u ISVU