ISVU

ISVU (Informacijski sustav visokih učilišta) je mrežno orijentirani modularni informacijski sustav za podršku poslovnim procesima povezanim s nastavom na visokim učilištima i praćenjem tijeka studiranja studenata, koji su propisani zakonskim aktima te statutima i pravilnicima visokih učilišta u Republici Hrvatskoj.

Aktualno

Obavijest o održavanju sustava 04.06.2022.

U subotu 4.6.2022. od 8:00 do 20:00 sati najavljujemo radove održavanja ISVU-a koji se odnose na središnji poslužitelj baza podataka i sve ISVU aplikacije i servise. Kritični period radova je od 9 do 14 sati. U tom periodu sigurno će doći do bar jednog duljeg prekida dostupnosti cijelog sustava, tijekom kojeg se neće moći koristiti desktop ni web aplikacije, kao ni ISVU REST API. Prekidi dostupnosti mogući su i izvan kritičnog perioda radova.

Hvala na razumijevanju.
 

Webinari

Centar potpore ISVU-a kontinuirano održava kraće prezentacije na daljinu putem Sustava za webinare Srca, o ISVU-u i njegovim mogućnostima. Zamišljeno je da se pojedinim webinarom obradi neka tema/zaokružena cjelina koja je u tom trenutku aktualna za korisnike ISVU-a, kroz prezentaciju djelatnika Centra potpore i diskusiju/pitanja polaznika webinara.

Do sada obrađene teme su bile:

 • Uloga koordinatora za ISVU (20.4.2022.)
 • Evidencija održane nastave u ISVU-u (30.3.2022.)
 • Provođenje ispitne evidencije u ISVU (26.1.2022.)
 • Novi Nastavnički portal (27.10.2021.)
 • Upis u višu nastavnu godinu i evidencija školarine (23.9.2021.)
 • Upis brucoša u 2021./22. godinu (30.6.2021.)
 • Slanje obavijesti iz ISVU sustava (21.4.2021.)
 • Upis prijelaznika na visoko učilište (24.3.2021.)
 • Potvrde s elektroničkim pečatom (e-potvrde) u ISVU (17.02.2021.)
 • Provedba ispitne evidencije kroz ISVU (20.01.2021.)
 • Završetak studija (25.11.2020.)
 • Upisi na Studomatu s naglaskom na školarine i programske ugovore (16.9.2020.)
 • Boravak studenta izvan matičnog visokog učilišta (28.10.2020.)

Snimke webinara i prezentacije koje su korištene dostupni su na stranicama ISVU uputa

Novosti

 Novosti u ISVU modulima

 Plan obnove sadržaja probnog sustava

Pregled korisničkih zahtjeva

ISVU Otvoreni podaci

 

Pozivamo vas da nam sve prijedloge i primjedbe također pošaljete na isvu@srce.hr.

Pročitajte više o ISVU.