Informacijska podrška sustavu znanosti

Što je ova usluga?

Usluga Informacijska podrška sustavu znanosti podržava standardne aktivnosti dionika vezanih uz znanstvenu djelatnost, od održavanja službenih evidencija što obavlja Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, do evidencije znanstvenih aktivnosti i doprinosa pojedinih znanstvenika. Informacijski sustav na kojem se temelji usluga je Informacijski sustav znanosti RH - CroRIS.

Kome je usluga namijenjena?

Korisnici su Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, znanstvene ustanove i organizacije, znanstvenici pojedinci, javnost.

Kako postati korisnik?

Velik dio podataka na portalu sustava CroRIS je javan i dostupan svima zainteresiranima bez registracije. Za registraciju na portalu, kako bi mogli uređivati podatke, korisnici trebaju imati AAI@EduHr.

Srce pruža informacijsku podršku sustavu znanosti razvojem i održavanjem Informacijskog sustava znanosti RH – CroRIS-a u suradnji s Centrom za znanstvene informacije Instituta Ruđer Bošković.

CroRIS je središnje mjesto koje osigurava sveobuhvatne, cjelovite i pouzdane informacije o svim elementima sustava znanosti u Republici Hrvatskoj te predstavlja temelj za donošenje odluka vezanih uz znanost i istraživanja u Republici Hrvatskoj na svim razinama.

Moduli CroRIS-a sadrže veliku količinu informacija o znanstveno istraživačkom radu u Hrvatskoj: o znanstvenicima, ustanovama, projektima, istraživanjima, publikacijama, proizvodima, patentima, opremi i njezinu korištenju itd. 

Znatan dio programskih modula CroRIS-a izgrađen je s ciljem integracije s drugim informacijskim sustavima. Uz državna tijela, visoka učilišta, institute, knjižnice i druge ustanove, treba posebno naglasiti povezivanje s gospodarstvom i promicanje otvorene znanosti. Interakcije su planirane, među ostalima, s informacijskim sustavima Hrvatske zaklade za znanost, Nacionalne i sveučilišne knjižnice, Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ministarstva uprave, sa sustavima Dabar, Hrčak, Mozvag i ISVU te međunarodnim sustavima kao što su Web of Science, Scopus, OpenAIRE, ORCID, itd.

CroRIS grafika

​Velik dio informacija iz CroRIS-a javno je dostupan za pregled, dok sve izmjene podataka izvršavaju autorizirani korisnici. 

Korisnici CroRIS-a su prvenstveno znanstvenici, ustanove iz sustava znanosti, tijela državne uprave koja sudjeluju u kreiranju prioriteta na području znanosti, istraživanja i inovacija, kao i poslovni sektor.

Kako bi korisnici imali sve relevantne informacije, na svakoj ustanovi iz sustava znanosti imenuje se predstavnik – autorizirani korisnik koji se uz podršku djelatnika Instituta Ruđer Bošković osposobljavaju za implementaciju i upravljanje CroRIS-om u svojoj ustanovi. Djelatnici Instituta putem edukativnih radionica znanstvenoj zajednici predstavljaju načine korištenja i mogućnosti CroRIS-a te osiguravaju prijenos znanja o provedbi aktivnosti metodologije mapiranja i predviđanja dionicima u sustavu kako bi se osigurala buduća održivost sustava. Također, Centar za znanstvene informacije IRB-a uspostavio je i korisničku podršku korisnicima sustava koji u njega unose podatke, a ona je dostupna putem adrese @email.

CroRIS omogućuje pravodobno prikupljanje i upravljanje informacijama o hrvatskoj znanstvenoj djelatnosti, a prikupljeni statistički podaci te izrađene preporuke i smjernice predstavljaju podlogu za revidiranje postojećih i donošenje novih, usmjerenijih odluka. Javno dostupan pregled informacija dodatno doprinosi suradnji i umrežavanju istraživačkog i gospodarskog sektora. 
CroRIS istovremeno omogućuje digitalizaciju poslovnih procesa Ministarstva znanosti i obrazovanja te drugih tijela koja provode znanstvenu djelatnost. 
Također podržava praćenje aktivnosti znanstvenika i vođenje znanstvene politike u području promicanja njihove izvrsnosti, kao i vrednovanje ostalih aktivnosti, kao što su projektne aktivnosti i aktivnosti komercijalizacije znanja. 

Sva korisnička sučelja CroRIS-a za rad s pojedinim dijelovima sustava (kroz web-aplikacije) prate i programska sučelja za iste te dijelove sustava, čime se osiguravaju preduvjeti za otvorenost sustava, a slijedom toga i pomoć u promoviranju otvorene znanosti. 

CroRIS je u 2022. godini integrirao podatke iz dotadašnjih informacijskih servisa Centra za znanstvene informacije IRB-a, POIROT i Šestar, te CroSBI u 2023. godini.

 

17 800
doktora znanosti evidentiranih
u CroRIS-u
200
ustanova koje se bave
istraživačkom djelatnošću
evidentiranih u CroRIS-u
9100+
projekata evidentiranih u
CroRIS-u