CroRIS

Informacijski sustav o hrvatskoj znanstvenoj djelatnosti

Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Središnja agencija za financijsko ugovaranje programa i projekata Europske unije potpisali su 1. prosinca 2017. godine Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za strateški projekt „Znanstveno i tehnologijsko predviđanje“. Sredstva za projekt su osigurana preko Europskoga fonda za regionalni razvoj. Trajanje projekta je 44 mjeseca, nositelj Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a Sveučilišni računski centar je partner na projektu.

Projekt Znanstveno i tehnologijsko predviđanje obuhvaća niz aktivnosti s krajnjom svrhom stvaranja cjelovitog sustava za određivanje prioriteta za politike istraživanja, razvoja i inovacija (IRI) u hrvatskom i Europskom istraživačkom prostoru. Navedeno će se postići uspostavom zakonskog okvira i kreiranjem sustava informacija o hrvatskoj znanstvenoj djelatnosti te provedbom aktivnosti mapiranja i predviđanja.

Projekt se sastoji od tri glavne komponente:

  • Izrada prijedloga zakonskog okvira za postupanje s podacima o hrvatskoj znanstvenoj djelatnosti
  • Izrada Informacijskog sustava o hrvatskoj znanstvenoj djelatnosti (CroRIS)
  • Provedba znanstvenog i tehnologijskog mapiranja i predviđanja

Sveučilišni računski centar je kao partner MZO na ovom projektu i kao središnje čvorište informacijske infrastrukture sustava znanosti i visokog obrazovanja, zaduženo za izvedbu druge komponente - izradu informacijskog sustava CroRIS. CroRIS je zamišljen kao jedinstven, integriran i interoperabilan Sustav informacija o hrvatskoj znanstvenoj djelatnosti (CroRIS) pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja putem kojeg će se omogućiti unos, pohranjivanje, upravljanje, pristup i diseminacija svih relevantnih informacija o hrvatskoj znanstvenoj djelatnosti, njezinim temeljnim sastavnicama (akademskim i istraživačkim ustanovama, znanstvenoj opremi i osobama), kao i njihovoj znanstvenoj djelatnosti (mobilnost znanstvenika, istraživačke skupine, znanstvena djelatnost i produktivnost, sudjelovanje na znanstvenim događanjima i dr.). Srce će, sukladno projektnom prijedlogu, sudjelovati u poslovima projektiranja, izvedbe, uspostave, održavanja i kontinuiranog razvoja trajno operativnog informacijskog sustava o hrvatskoj znanosti.