CRORIS

Srce, u sklopu projekta Znanstveno i tehnologijsko predviđanje kojeg vodi Ministarstvo znanosti i obrazovanja, provodi izgradnju nacionalnog informacijskog sustava znanosti, skraćeno nazvanog CroRIS (prema engleskom nazivu Croatian Research Information System). CroRIS će objediniti veliku količinu informacija o znanstveno-istraživačkom radu u Hrvatskoj: o znanstvenicima, ustanovama, projektima, istraživanjima, publikacijama, proizvodima, patentima, opremi, njezinu korištenju itd. Sustav nastaje u okolini u kojoj dio ovih informacija već postoji, ali je samo djelomično povezan te će dijelom potpuno integrirati neke postojeće sustave i programska rješenja, a dijelom se povezati s drugima, uključujući i međunarodne.

Radovi na izgradnji sustava su u tijeku, a završetak je planiran krajem 2022. godine. No, sustav će postajati dostupan u fazama, kako se pojedini programski moduli izgrade. Trenutni plan izgradnje programskih modula i njihove dostupnosti javnosti i dionicima sustava znanosti je prikazan na slici.

 

Veliki dio informacija koje će CroRIS sadržavati će biti javno dostupan za pregled, dok će sve izmjene podataka moći izvršavati autorizirani korisnici. Tim će korisnicima biti pridijeljene neke od uloga, kojih će biti veći broj - od samih istraživača i administratora podataka u ustanovama do uprava ustanova, djelatnika ključnih državnih tijela i slično. Planirano je da će u ustanovama biti i CroRIS koordinatori, osobe koje će osigurati funkcioniranje CroRIS-a u ustanovi na operativnoj razini te biti spona između ustanove i održavatelja sustava. Svi će korisnici pristupati sustavu autenticirajući se kroz Autentikacijsku i autorizacijsku infrastrukturu sustava znanosti i visokog obrazovanja RH (AAI@EduHr).

Znatan dio programskih modula će biti izgrađen i za potrebe integracije s drugim informacijskim sustavima. Uz državna tijela, visoka učilišta, institute, knjižnice i druge ustanove, treba posebno naglasiti povezivanje s gospodarstvom i promicanje otvorene znanosti. Interakcije su planirane, između ostalih, s informacijskim sustavima Hrvatske zaklade za znanost, Nacionalne i sveučilišne knjižnice, Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ministarstva uprave, sustavi Dabar, Hrčak, Mozvag, ISVU, zatim međunarodnim sustavima Web of Science, Scopus, OpenAIRE, ORCID, itd. Osim toga, i brojni drugi sustavi i programska rješenja će se moći spojiti na CroRIS putem univerzalnog aplikacijskog programskog sučelja koje će također biti izgrađeno (slika).

 Sustavi i programska rješenja će se moći spojiti na CroRIS