Savezi europskih sveučilišta

Što je ova usluga?

Usluga osigurava podršku virtualnoj mobilnosti studenata, izdavanje i provjeru europskih studentskih iskaznica, podršku izvođenju združenih studijskih programa te prezentaciju istraživačkih kapaciteta sveučilišta uključenih u virtualni kampus. U sklopu ove usluge uspostavljen je virtualni kampus saveza sveučilišta UNIC, kojeg čini deset europskih sveučilišta, među kojima je i Sveučilište u Zagrebu.

Kome je usluga namijenjena?

Djelatnici i studenti svih sveučilišta članica pojedinog europskog sveučilišta.

Kako postati korisnik?

Pregledavanje kolegija/predmeta i združenih studija na Portalu UNIC javno je dostupno. Osoba može pristupiti Virtulanom kampusu ako je student ili djelatnik na nekom od sveučilišta unutar saveza UNIC i posjeduje elektronički identitet pružatelja identiteta iz federacije eduGAIN.

Srce razvija i održava ovaj sustav koji omogućava upisivanje kolegija na različitim sveučilištima unutar saveza te prijenos neophodnih administrativnih podataka kao dokaza mobilnosti i ispunjavanja obveza, ali i neke druge funkcije, poput uspostave studentske iskaznice UNIC-a. Također, postavljeni su temeljni organizacijski uvjeti za izvedbu sustava, kao što su obavezno sudjelovanje pružatelja elektroničkih identiteta svih sveučilišta u sustavu eduGAIN, obaveza pridjeljivanja ESI-ja (European Student Identifier) studentima, konverzija ECTS ocjena u vlastiti sustav ocjenjivanja i slično. Uz to, Srce pruža i tehničku podršku korisnicima Virtualnog kampusa UNIC.

Virtualni kampus UNIC-a uspostavljen je u okviru provedbe projekta UNIC saveza europskih sveučilišta postindustrijskih gradova. Osnovni cilj projekta UNIC je institucionalno povezivanje sveučilišta partnera: Sveučilišta Erasmus u Rotterdamu (Nizozemska), Sveučilišta Deusto u Bilbau (Španjolska), Sveučilišta Ruhr u Bochumu (Njemačka), Sveučilišta Koç u Istanbulu (Turska), Sveučilišta u Corku (Irska), Sveučilišta u Liègeu (Belgija), Sveučilišta u Ouluu (Finska), Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilišta u Malmöu (Švedska) i Sveučilišta u Łodzu (Poljska) te stvaranje saveza koji će omogućiti bitno povećanje mobilnosti i uključenosti studenata te pridonijeti stvaranju oglednog modela uključive edukacije usmjerene na rješavanje problema postindustrijskih gradova i sve raznolikijeg europskog društva.