mr. sc. Milena Mrkonjić

Pomoćnica ravnatelja i predstojnica Sektora za poslovanje

Radno iskustvo:

 • Srce – Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu, pomoćnica ravnatelja – predstojnica Sektora za opće poslove, 2003. do danas
 • Helios mirovinsko d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondom, voditeljica ureda, 2001. – 2003.
 • Suncokret – Centar za humanitarni rad Zagreb, voditeljica projekta, programska koordinatorica i koordinatorica za volontere, 1994. – 2001.

Obrazovanje:

 • Magisterij znanosti iz područja društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvena grana menadžment i upravljanje, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, 2004. – 2007., Magistarski rad: Utjecaj informacijskih sustava za podršku odlučivanju na uspješnost poslovanja poduzeća (2007.)
 • Stručni ispit – I vrste zvanja, Ministarstvo rada i socijalne skrbi, 1999.
 • Diplomski studij iz područja socijalnog rada, Studijski centar socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1989. - 1994.

Usavršavanje:

 • Trening za vođenje projekata, Vijeće Europe, Strasbourg, 2000.
 • Škola teorije i prakse socijalnog rada – Razvoj lokalne zajednice, Inter univerzitetski centar poslijediplomskih studija, Dubrovnik, 2000.
 • Trening nenasilne komunikacije, dr. Marshall B. Rosenberg, Zagreb, 1996.
 • Tehnike kreativnog mišljenja i rješavanja problema, dr. Korado Korlević i Zoran Pasini, Višnjan, 1995.

Stručne aktivnosti :

2001. - 2015. Članica Nadzornog odbora nevladine organizacije DIM – Udruga za građansko obrazovanje i društveni razvoj
2010. Konzultant /član stručne komisije Zagrebačke banke za dodjelu donacija u kategoriji Učinimo svijet boljim
2001. Trenerica /stručna voditeljica na Seminaru „Development of Youth Policy“ u organizaciji Državnog zavoda za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži i Vijeća Europe
2000. Trenerica/stručna voditeljica na Seminaru za stručno usavršavanje nastavnika o primjeni Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava u organizaciji Ministarstva prosvjete i športa i Vlade RH, Nacionalnog odbora za obrazovanje o ljudskim pravima
1999. Trenerica/stručna voditeljica na Seminaru „Development of Youth Initiatives in Civil Society“ u organizaciji Državnog zavoda za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži

Stručni radovi/publikacije:

 • Kajiš Vesna, Medić Milena: „Slagalica“ – priručnik za mlade voditelje, izdavač „Suncokret“ – Centar za humanitarni rad, 2001.
 • Forčić Gordana, Medić Milena, Jelača Nataša: Pristup u radu u lokalnoj zajednici u „Suncokretovom“ centru mladih u Zagrebu, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Studijski centar socijalnog rada, Ljetopis studijskog centra, 1998.