doc. dr. sc. Sandra Kučina Softić

Pomoćnica ravnatelja i predstojnica Sektora za obrazovne programe i tehnologije u obrazovanju

Radno iskustvo:

  • 2021. pomoćnica ravnatelja i predstojnica Sektora za obrazovne programe i tehnologije u obrazovanju: Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu
  • 2013. pomoćnica ravnatelja za obrazovanje i podršku korisnicima: Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu
  • 2007.- voditeljica Centra za e-učenje u Sveučilišnom računskom centru Srce/Ureda za e-učenje na Sveučilištu u Zagrebu
  • 1997.-2005. naslovno zvanje predavača: Zdravstveno veleučilište
  • 1996.-2006. koordinator informatizacije Rektorata Sveučilišta u Zagrebu: Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu

Obrazovanje:

  • Diplomski studij iz kemije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
  • Master of Science in Digital Education, the University of Edinburgh
  • Doktor znanosti (dr. sc.) iz znanstvenog područja društvenih znanosti, informacijske i komunikacijske tehnologije

Usavršavanje:

  • završena E-learning akademija, smjer E-learning Management, 2005.-2006

Stručne aktivnosti:

2022.- Član izvršnog odbora EDEN Distance Learning Europe
2019.-2022. EDEN President
2018.- član radne skupine za praćenje nacionalnih podataka i europskih pokazatelja u području obrazovanja pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja RH
2018.- zamjenik člana Radne skupine za obrazovanje, znanost i razvoj ljudskih potencijala pri Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU, RH
2018.- član European Education and Training Expert Panel pri Europskoj komisiji
2018.-2021. Predstavnik Republike Hrvatske u Radnoj skupini za digitalno obrazovanje: učenje, poučavanje i vrednovanje u sklopu „Strateškog okvira za europsku suradnju u obrazovanju i osposobljavanju“ (ET 2020) pri Europskoj komisiji
2016.-2018. Predstavnik Republike Hrvatske u Radnoj skupini za digitalne vještine i kompetencije u sklopu „Strateškog okvira za europsku suradnju u obrazovanju i osposobljavanju“ (ET 2020) pri Europskoj komisiji
2016.-2019. EDEN Vice-president for Open Professional Collaboration
2016.- Predstavnik Republike Hrvatske u Radnoj skupini za digitalne vještine i kompetencije u sklopu „Strateškog okvira za europsku suradnju u obrazovanju i osposobljavanju“ (ET 2020) pri Europskoj komisiji
2013. član izvršnog odbora organizacije EDEN
2013. član radne skupine za izradu Strategije studija i studiranja Sveučilišta u Zagrebu
2013. član Ocjenjivačkog suda za najbolji e-kolegij na Sveučilištu u Zagrebu za ak. godinu 2012./2013.
2012. član Ocjenjivačkog suda za najbolji e-kolegij na Sveučilištu u Zagrebu za ak. godinu 2011./2012.
2010. član Povjerenstva za e-učenje Sveučilišta u Zagrebu

Važniji projekti

2021.-2023. Nositelj aktivnosti partnera (Srce) na Erasmus+ projektu Time to Become Digital in Law – DIGinLaw (2020-1-HR01-KA226-094693), coordinator Pravni fakultet Sveučilišta u Osijeku
2021.-2023. Nositelj aktivnosti partnera (Srce) na Erasmus+ projektu Digital Education for Crisis Situations: Times When There is No Alternative – DECriS (2020-1-HR01-KA226-HE-094685), koordinator Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku
2018. Nositelj aktivnosti partnera (Srce) na projektu „Internacionalizacija doktorskog studija Tekstilna znanost i tehnologija,. na Tekstilno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (UP.03.1.1.02.0022)
2018.-2020. nositelj aktivnosti partnera (Srce) na Erasmus+ projektu „ABC to VLE: beyond curriculum desing“ (No. 2018-1-UK01-K203-048123)
2016.-2018. nositelj aktivnosti partnera (Srce) na Erasmus+ projektu „Recognition of Valid and Open Learning- ReOPEN“ (No. 2016-LT01-K202-023131)
2015. nositelj aktivnosti vanjskog partnera (Srce) na projektu TARGET „Uspostava visokoobrazovnih standarda kvalifikacija i zanimanja u sektoru rudarstva, geologije i kemijske tehnologije"
2015. nositelj aktivnosti vanjskog partnera (Srce) na projektu TARGET „Uspostava visokoobrazovnih standarda kvalifikacija i zanimanja u sektoru rudarstva, geologije i kemijske tehnologije“
2015. nositelj aktivnosti partnera (Srce) na projektu „Razvoj standarda kvalifikacija i preddiplomskih studijskih programa na Tekstilno-tehnološkom fakultetu (HR.3.1.15-0026)"
2015. član na projektu „Razvoj metodološkog okvira za strateško odlučivanje u visokom obrazovanju – primjer implementacije otvorenog učenja i učenja na daljinu (Higher Decision; IP-0—2014-7854)"
2014.-2016. nositelj aktivnosti partnera na međunarodnom LLP projektu TALOE- Time To Access Learning Outcomes in E-learning (543097-LLP-1-2013-1-PT-KA3MP)
2013.-2015. voditeljica Europortfolio Hrvatska (Hrvatske e-porfolio mreže) na LLP: EPNET Europortfolio - European Network of Eportfolio Experts and Practitioners projektu
2013. član radne skupine za izradu Kriterija za vrednovanje on-line studija koje je usvojilo Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje
2013. Studijski posjet u okviru programa za cjeloživotno učenje EU na temu „Supporting Teachers with Technology-Improved Learning“ koji je održan u Srcu, 20.-24. svibnja 2013., organizatorica
2012.

Studijski posjet u okviru programa za cjeloživotno učenje EU na temu „Supporting Teachers in Technology Enhanced Learning“ koji je održan u Srcu, 21.-24. svibnja 2012., organizatorica

Ostale informacije (LinkedIn)