Sabina Rako

Pomoćnica ravnatelja i predstojnica Sektora za razvoj i upravljanje uslugama

Radno iskustvo:

 • 2021. - pomoćnica ravnatelja i predstojnica Sektora za razvoj i upravljanje uslugama
 • 2013. - 2021. predstojnica Sektora za obrazovne usluge, Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu
 • 2003. - 2013. informatičar, informatičar specijalist, voditelj projekata, Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu

Obrazovanje:

 • Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Matematički odsjek, studij matematike i fizike, profesor matematike i fizike, 1998. – 2003.
 • student doktorskog studija Informacijske znanosti, Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu

Usavršavanje:

 • 2018. - Coding Summer Camp, Women in Tech
 • 2017. - program "Next Generation Enterprise Modelling in the Age of Internet of Things", University of Vienna
 • od 2014. pohađanje niza MOOC-ova iz područja digitalnog učenja i podatkovne znanosti  
 • 2016. - Data Science: Data to Insights, MIT Professional Education
 • 2008. - ITILv3, APM Group
 • 2008. - European Certification of Informatics Professionals (EUCIP) Core
 • 2005. - projektant informacijskih sustava, dizajniranje informacijskih sustava prema metodologiji MIRIS, CASE informatički inženjering
 • 2004. - E-learning akademija, smjer E-learning Management, CARNET

Stručne aktivnosti:

 • od 2020. član udruge Society for Learning Analytics Research (SoLAR)
 • od 2019. član skupine EUNIS Enterprise Architecture Special Interest Group
 • od 2018. član European Association of Technology Enhanced Learning (EATEL)
 • član radne skupine za obrazovne sadržaje, Dabar
 • 2007., 2008. i 2017. - član udruge itSMF Hrvatska

Važniji projekti:

2021. Član projektnog tima "HELA - Podizanje zrelosti visokih učilišta za implementaciju analitika učenja" (IP-2020-02-5071)
2016. - 2018. Član projektnog tima Srca na Erasmus+ projektu „Recognition of Valid and Open Learning- ReOPEN“ (No. 2016-LT01-K202-023131)
2014. - 2020. Vođenje projekta pripreme, izrade i provođenja obrazovnog programa za IT specijaliste edu4IT Sistemski administrator 1 i 2
2012. Član skupine za uspostavu sustava za e-učenje tečajeva Srca temeljenog na sustavu otvorenog programskog koda Moodle
2005. Vođenje pilot projekta izrade online tečaja i član skupine koja je uspostavila sustav za e-učenje IBM Lotus Learning Management System u Srcu
2003. - 2010. Vođenje uspostave ispitnih centara ECDL, Pearson VUE, Prometric i EUCIP u Srcu
2003. - 2005. Član tima za izradu aplikacije za online prijavljivanje na tečajeve Srca abc.srce.hr
2003. - 2004. Voditelj projekta uvođenja standarda ECDL u sustav Tečajeva Srca
2003. - danas Autor, urednik i recenzent niza učioničkih i online tečajeva Srca

Radovi:

 • Rako, S., Kučina Softić, S. (2020). Development and usage of open educational resources among teachers.EDULEARN20 Proceedings. str. 3849-3854
 • Kučina Softic, S., Birkić, T., Rako, S., Jandric, I. , Radobolja, T. (2019). Why digital badges matter? (SRCE experience). EUNIS 2019., http://www.eunis.org/eunis2019/presentations/
 • Kučina, S., Rako, S. (2018). "Otvoreno obrazovanje i otvoreni obrazovni sadržaji" u Hebrang Grgić, I. (ur.) . Otvorenost u znanosti i visokom obrazovanju, Zagreb: Školska knjiga, pp. 131-143
 • Birkić, T., Celjak, D., Cundeković, M. ,Rako, S. (2017). Analiza softvera za otkrivanje plagiranja u znanosti i obrazovanju. Srce
 • Rako, S., Jandric, I., Softic, S. (2016). What kind of ICT training do university teachers need? From office tools to more advanced skills for online education. ICERI2016 Proceedings, pp. 6351-6359
 • Rako, S., Kucina Softic, S., Dobrenic, D., Maric, I., Bekic, Z. (2015). Planning an educational program for IT professionals based on a blended learning model. Proceedings of E-Learn: World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education, pp. 149-154
 • Krelja Kurelović, E. Rako, S., Tomljanović, J. (2013). Cloud computing in education and student's needs. 36th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO), pp. 726-731
 • Krelja Kurelović, E., Rako, S., Tomljanović, J. (2013). Studenti na putu do "oblaka". Society and Technology - Dr. Juraj Plenković, Book of Abstracts 2013. Plenković, Mario (ur.). Zagreb: IFCA, CCA, AMA – ECM, str. 37- 37
 • Krelja Kurelović, E., Rako, S., Tomljanović, J. (2013). Prihvaćanje otvorenog pristupa u znanosti i obrazovanju. Zbornik Veleučilišta u Rijeci, 1. (1), 1-16.

Priznanja:

 • 2010. – Kristalni globus za doprinos primjeni europskih normi u obrazovanju, Hrvatski informatički zbor

Ostalo:

 • 2020. - sudjelovanje u projektu Co-MASK, globalnom projektu izrade platnenih maski s ciljem poticanja nade, humanosti i higijene
 • aktivni član inicijative TidyTuesday, suradničkog učenja programskog jezika R

Osobni podaci:

udana, majka dvoje djece, u slobodno vrijeme bavi se orijentacijskim trčanjem