RSS

29. 8. 2023.

Sastanak s predstavnicima tvrtke Microsoft održan je u Srcu u utorak, 29. kolovoza. Delegaciju je vodila globalna direktorica za tehnologiju i transformaciju u obrazovanju za obrazovnu industriju Serena Sacks-Mandel.

29. 8. 2023.

Upoznajte se s osnovnim pojmovima, metodama i postupcima programiranja u skriptnom jeziku JavaScript i naučite samostalno pisati jednostavne programe. Prijavite se i uz predavača unaprijedite svoje iskustvo korištenja HTML stranica dodavanjem dinamičkog i promjenjivog sadržaja.

16. 8. 2023.

Naučite urediti, oblikovati i analizirati podatke te ih grafički prikazati. Upoznajte se s formulama i funkcijama te mikronaredbama u programu Excel online putem videokonferencijskog sustava uz vodstvo predavača.

16. 8. 2023.

Upoznajte se s osnovnim operacijama vezanim uz izradu i oblikovanje tablica i grafičkog prikaza podataka! Tečaj se održava uz vodstvo predavača putem videokonferencijskog sustava.

10. 8. 2023.

Objavljen je raspored tečajeva i radionica za rujan! Prijavite se što prije i rezervirajte svoje mjesto na tečaju ili radionici.

10. 8. 2023.

U Republici Hrvatskoj je u AAI@EduHr sustav uključeno više od 230 ustanova i 900.000 elektroničkih identiteta, te skoro tisuću raznih usluga. Ovaj sustav je neophodan za korištenje većeg broja usluga spajanja na Internet, pristupa računalnim resursima te prijavu na velik broj web aplikacija.

31. 7. 2023.

Završeni su upisi novih studenata s ljetnog upisnog roka na većini od 114 visokih učilišta koja koriste Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU). ISVU je uspješno doradio sve zahtjeve korisnika, a za njegovo održavanje brine Srce.

27. 7. 2023.

U petak 29. rujna 2023. na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, u sklopu kampanje "Računajte sa Supekom i Vrančićem" održat će se jednodnevna praktična radionica „Pristup i korištenje resursa Supek i Vrančić". Za sudjelovanje je potrebno prijaviti se na vrijeme putem elektroničkog identiteta u sustavu AAI@EduHr i osnovno poznavanje rada s operacijskim sustavom Linux.

26. 7. 2023.

Uspješno je završio međunarodni projekt EGI-ACE na kojem je, uz partnerske ustanove GRNET i CNRS sudjelovalo i Srce na izgradnji, unapređenju i održavanju sustava ARGO. EGI-ACE jedan je od brojnih projekata koje provodi organizacija EGI čija je Srce punopravna članica od njezinog osnutka 2010. godine.

26. 7. 2023.

Uspješno je završio međunarodni projekt EGI-ACE na kojem je, uz partnerske ustanove GRNET i CNRS sudjelovalo i Srce na izgradnji, unapređenju i održavanju sustava ARGO. EGI-ACE jedan je od brojnih projekata koje provodi organizacija EGI čija je Srce punopravna članica od njezinog osnutka 2010. godine.