Digitalni repozitorij Srca

Na gornjem linku pregledajte digitalni repozitorij Srca.

 

Digitalni repozitorij Srca je zbirka koja u digitalnom obliku okuplja, trajno pohranjuje i omogućuje slobodan pristup znanstveno-istraživačkoj, intelektualnoj i kreativnoj produkciji nastaloj radom Sveučilišnog računskog centra (Srce).

U repozitorij se pohranjuju magistarski radovi i doktorske disertacije, članci, znanstveni i stručni radovi predstavljeni na konferencijama, prezentacije održane na skupovima, podaci istraživanja, digitalni obrazovni sadržaji, slike, video i audiozapisi, prezentacije te digitalizirana građa čiji su autori djelatnici Srca.

Repozitorij je uspostavljen u okviru sustava Digitalnih akademskih arhiva i repozitorija (Dabar).