Portal hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa

Što je ova usluga?

Portal hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa Hrčak uz funkcionalnost središnjeg portala za pristup znanstvenim i stručnim časopisima te časopisima za popularizaciju znanosti i kulture, uredništvima i izdavačima omogućuje korištenje alata za provođenje uređivačkih procesa te objavu časopisa i zbornika konferencijskih radova u otvorenom pristupu. 

Kome je usluga namijenjena?

Korisnici usluge su uredništva i izdavači znanstvenih i stručnih časopisa te časopisa za popularizaciju znanosti i kulture u skladu s pravilima korištenja Hrčka (PDF, 600 KB) te urednici i izdavači zbornika konferencijskih radova u skladu s pravilima korištenja alata za uređivanje i objavu zbornika konferencijskih radova. Svi objavljeni radovi otvoreno su dostupni zainteresiranim korisnicima te se mogu koristiti u skladu s uvjetima korištenja za koje je nadležno odgovarajuće uredništvo.

Kako postati korisnik?

Za uvrštavanje u Hrčak potrebno je ispuniti zahtjev za uvrštavanje časopisa odnosno zahtjev za uvrštavanje zbornika. Zaprimljeni zahtjev će po primitku biti validiran sukladno kriterijima za uvrštavanje dostupnima na stranicama Hrčka. Sučelje za pretraživanje i pristup svim radovima objavljenim u časopisima javno je dostupno na adresi hrcak.srce.hr, a uključeni zbornici mogu se pregledavati na adresi hrcak.srce.hr/omp.

hrcak logoHrčak je središnji portal koji na jednom mjestu okuplja hrvatske znanstvene i stručne časopise te časopise za popularizaciju znanosti i kulture koji nude otvoreni pristup svojim radovima. Hrčak svim korisnicima omogućuje pronalaženje časopisa i radova pregledavanjem prema abecedi ili prema području znanosti te putem jednostavnog i naprednog pretraživanja.

Izdavačima i urednicima 

Hrčak nudi mrežno mjesto za objavu časopisa i zbornika konferencijskih radova te alate za provođenje uređivačkih procesa koji prethode objavi. Na Hrčku urednici mogu besplatno objaviti svoj tiskani časopis u elektroničkom obliku ili postojećem elektroničkom časopisu dodati mogućnost pronalaženja i pretraživanja te mu povećati vidljivost i utjecaj. Uredništvima i izdavačima omogućeno je i korištenje sljedećih alata za podršku uređivačkom procesu i objavu u otvorenom pristupu:

  • Open Journal Systems (OJS) - podrška procesu uređivanja znanstvenih i stručnih časopisa
  • Open Monograph Press (OMP) - podrška procesu uređivanja časopisa te znanstvenih i stručnih zbornika konferencijskih radova.

 

Vlasnicima informacijskih servisa

Hrčak putem OAI-PMH protokola nudi metapodatke o svim radovima izrađene prema standardima Dublin Core i MODS. Popis časopisa uključenih u Hrčak u strukturiranom obliku dostupan je u formatu KBART.

Portal Hrčak izrađen je 2006. godine uz potporu tadašnjeg Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa (današnjeg Ministarstva znanosti i obrazovanja), realiziran je u Srcu, a osnovna ideja potekla je iz Hrvatskog informacijskog i dokumentacijskog društva (HIDD). U razvoj i održavanje Portala uključeni su urednici, izdavači te šira akademska i stručna javnost putem Savjeta Hrčka.

Termini održavanja sustava

284 000
broj dostupnih radova
536
broj hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa