Vanjske stručne informatičke usluge za potrebe izgradnje informacijskih sustava ISeVO i ISpPU u sklopu projekta e-Sveučilišta

CPV oznaka i naziv prema Uredbi Komisije (EZ) br. 213/2008 od 28. studenoga 2007. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2195/2002 Europskog parlamenta i Vijeća o postupcima javne nabave, u pogledu revizije CPV-a:  

- 72212000-4  Usluge programiranja aplikacijske podrške

Evidencijski broj: E-VV: 11-01/2023

Broj objave: 2023/S 0F2-0011036
Datum slanja objave u Elektronički oglasnik javne nabave: 14. 3. 2023.

Broj objave: 2023/S F14-0022092
Datum slanja objave Ispravka - Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama u Elektronički oglasnik javne nabave: 22. 5. 2023.

Prilozi:

  I. izmjena Dokumentacije (PDF, 679 KB) 22. 5. 2023.

 Prilog 1. Troškovnik (XLS, 19 KB) 14. 3. 2023.

Prilog 2. Prijedlog ugovora (PDF, 313 KB) 14. 3. 2023.

​ Prilog 3. Zahtjev za usluge (PDF, 113 KB) 14. 3. 2023.

 Prilog 4. – Obrazac o minimalnom iskustvu stručnjaka iz točke 4.2.2. Dokumentacije o nabavi (PDF, 174 KB) 14. 3. 2023.

 Prilog 5. – Obrazac o specifičnom iskustvu stručnjaka (PDF, 151 KB) 14. 3. 2023.

  ESPD (PDF, 329 KB) 14. 3. 2023.

  Informacija o izjavljenoj žalbi na dokumentaciju o nabavi u postupku javne nabave (PDF, 142 KB) 23. 3. 2023.

  I. izmjena DON-a (PDF, 119 KB) 22. 5. 2023.