Kreiranje JATS XML-a iz DOCX dokumenata na Hrčku

08
Dec
10:00 - 12:00
Lokacija

uživo, učionica B

Sveučilišni računski centar, Josipa Marohnića 5, Zagreb

U petak, 8. prosinca 2023., u Srcu, Josipa Marohnića 5, s početkom u 10 sati, održat će se radionica na temu kreiranja JATS XML-a kroz sučelje Hrčka.

Radionica je namijenjena svim urednicima časopisa u Hrčku, a predviđeno trajanje radionice je dva sata.
Za sudjelovanje na radionicu potrebno se prijaviti putem obrasca. Maksimalan broj polaznika na radionici je 12. Svi koji ne uspiju osigurati svoje mjesto 8. 12. 2023. imat će priliku sudjelovati na sljedećoj radionici koja će se održati u siječnju 2024. godine. Svi prijavljeni sudionici bit će obaviješteni o naknadnim terminima sljedećih radionica.

Radionica će se sastojati od dva dijela: (1) predavanje o pripremi DOCX dokumenata radova za konverziju u JATS XML te (2) praktični rad - kreiranje JATS XML-a.
Na radionicu je potrebno donijeti vlastite materijale za rad, tj. Word (DOCX) dokumente radova jednog objavljenog broja časopisa, kako bi stvarne članke tijekom radionice konvertirali u XML format i objavili u svojim časopisima.