Novija povijest - crtice

U srpnju 2020. godine osnovano je Udruženje European Open Science Cloud (EOSC), koji koordinira razvoj Europskog oblaka za otvorenu znanost. EOSC, kao jedan od prioriteta Europske unije u području znanosti inovacija, treba postati integrirano, otvoreno i multidisciplinarno okruženje koje europskim istraživačima, inovatorima, kompanijama i građanima omogućava da objavljuju, pronalaze i koriste podatke, alate i usluge potrebne za istraživanja, inovacije i obrazovanje.

Hrvatska je, kroz sudjelovanje Srca, Instituta Ruđer Bošković, Sveučilišta u Zadru i brojnih drugih ustanova i pojedinaca integralni dio i sudionik navedenih inicijativa od samog početka uspostave EOSC-a.

U punopravno članstvo primljene su 142 članice te 49 članica u statusu promatrača. Od navedenih, 21 članica predstavlja mandatne organizacije. Među punopravnim članicama je i Srce kao mandatna organizacija Republike Hrvatske imenovana od Ministarstva znanosti i obrazovanja s ulogom koordiniranja nacionalnih inicijativa za otvorenu znanost i izgradnje Nacionalnog oblaka za otvorenu znanost.

U lipnju 2021. godine pokrenuta je Inicijativa za Hrvatski oblak za otvorenu znanost (HR-OOZ) koja je okupila predvodnike u stvaranju preduvjeta za implementaciju, ostvarivanje i promociju otvorene znanosti. Cilj je bio izgraditi moderan, kvalitetan, međunarodno relevantan i kompetitivan sustav znanosti utemeljen na načelima otvorene znanosti, a koji je usklađen i povezan s europskim istraživačkim prostorom i relevantnim europskim inicijativama.

Srce je, kao punopravna članica Udruženja EOSC, ujedno i mandatna organizacija Republike Hrvatske , preuzelo zadatak koordiniranja HR-OOZ-a.

U 2021. godini završena je prva faza izgradnje CroRIS-a u kojoj su podaci iz dosadašnjih programskih sustava Ministarstva znanosti i obrazovanja (MZO) - Upisnika znanstvenika, Upisnika znanstvenih ustanova, Upisnika visokih učilišta i Evidencije znanstvenih i umjetničkih područja, polja i grana - uključeni u jezgru novog Informacijskog sustava znanosti RH (CroRIS). Time su postali dostupni prvi programski moduli, koji se odnose na ove službene evidencije, kao i ostale osobe i ustanove iz sustava znanosti te administraciju kontroliranih rječnika i druge osnovnih podataka.

Iste godine projektu se pridružuje i Institut Ruđer Bošković koji radi na integriranju Baze znanstvenih instrumenata Šestar, Baze podataka projektnih aktivnosti u znanosti i visokom obrazovanju u Hrvatskoj – POIROT i Hrvatske znanstvene bibliografije - CROSBI u Informacijski sustav znanosti CroRIS.

Projekt stvaranja Europskih sveučilišta postindustrijskih gradova (The European University of Post-Industrial Cities (UNIC)) se zalaže se stvaranje modernog, inkluzivnog, međunarodno kvalitetno povezanog sveučilišta osjetljivog na različitost studenata i posvećenog istraživačkoj, studijskoj i ukupnoj akademskoj izvrsnosti te jačanju odnosa sa zajednicom kroz praktičnu primjenu znanja i učenje o izazovima društva izrazite raznolikosti.

Srce u sklopu projekta UNIC gradi zajednički informacijski sustav konzorcija UNIC – Virtualni kampus, koji podržava nesmetanu mobilnost studenata i nastavnika i istraživača unutar konzorcija, studentske iskaznice, zajedničke studije i sl.

Hrvatski centar kompetencija za HPC uspostavljen je u sklopu projekta National Competence Centres in the Framework of EuroHPC (EuroCC), kao dio mreže nacionalnih centara kompetencija za računarstvo visokih performansi u 33 države članicama Zajedničkog poduzeća za europsko računarstvo visokih performansi (EuroHPC JU).

Zahvaljujući višegodišnjoj suradnji na izgradnji nacionalnih distribuiranih računalnih infrastruktura kao i aktualnoj partnerskoj suradnji na projektu HR-ZOO, Srce je dobilo mandat od Ministarstva znanosti i obrazovanja za uspostavu nacionalnog konzorcija EuroCC projekta.

Centar pridonosi osnaživanju postojećih i razvitku novih kompetencija iz područja računarstva visokih performansi (engl. High Performance Computing, HPC).

U listopadu 2022. godine svečano su otvoreni podatkovni centri u četiri grada na pet lokacija, čineći tako nacionalnu mrežu podatkovnih centara - ključni element nacionalne e-infrastrukture HR-ZOO.

Završetkom radova na uređenju i opremanju podatkovnog centra dobiveni su suvremeni podatkovni centri koji dugoročno osiguravaju odgovarajuće prostorne uvjete za smještaj naprednih računalnih i spremišnih resursa.

Zahvaljujući mrežnoj povezanosti između podatkovnih centara HR-ZOO-a u Zagrebu, Rijeci, Osijeku i Splitu kapacitetima od 100 Gbit/s dugoročno su osigurani kapaciteti za potrebe nacionalne e-infrastrukture. Time se korisnicima omogućava brži i sigurniji pristup uslugama iz oblaka HR-ZOO te povezuje nacionalna infrastruktura s infrastrukturama u Europi i svijetu.

U 2023. godini dovršen je projekt HR-ZOO te su uspostavljeni novi računalni i spremišni resursi čiji je ukupan kapacitet višestruko veći od postojećih. S radom je započelo novo superračunalo u Srcu pod nazivom “Supek” te su pokrenute dvije nove usluge Srca, Virtualni podatkovni centri i Elastično računanje u oblaku.