CRAFT-OA

Osnovni podaci o projektu

 

Oznaka projekta: 101094397
Početak projekta: 1. siječnja 2023.
Trajanje projekta: 36 mjeseci
Broj partnera: 23
Izvor financiranja: Obzor Europa
URL projekta: https://www.craft-oa.eu/

 

Creating a Robust Accessible Federated Technology for Open Access (CRAFT-OA)

Projekt CRAFT-OA (Creating a Robust Accessible Federated Technology for Open Access) koordinira Sveučilište u Göttingenu, a Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu (Srce) je jedan od 23 partnera iz 14 europskih zemalja. Projekt je financiran u okviru Okvirnog programa Obzor Europa, a nastao je u okviru konzorcija OPERAS - europske istraživačke infrastrukture za razvoj otvorene znanstvene komunikacije u društvenim i humanističkim znanostima, čiji je član i Srce.

O projektu

Cilj projekta CRAFT-OA jest pružiti snažnu tehnološku i organizacijsku podršku dijamantnom otvorenom pristupu putem sljedećih četiriju grupa aktivnosti:

  1. tehnološko unaprjeđenje platformi i alata za objavu OA (engl. Open Access, OA) časopisa
  2. izgradnja održive zajednice koja bi radila na unaprjeđenju cjelokupne OA infrastrukture
  3. povećanje vidljivosti i prepoznatljivosti dijamantnih OA časopisa
  4. integracija usluga i alata s EOSC-om (European Open Science Cloud, Europski oblak za otvorenu znanost) i značajnim agregatorima podataka.

Dijamantni otvoreni pristup (engl. Diamond Open Access) je model izdavanja u kojem se troškovi objave ne naplaćuju ni autorima ni čitateljima, već potrebnu tehnološku infrastrukturu i financijske troškove pokriva ustanova koja provodi istraživanja ili financijer.

Partneri konzorcija u CRAFT-OA donose svoj dugogodišnji angažman u institucionalnom izdavaštvu i infrastrukturi te su predani održavanju i razvoju kapaciteta na tom području.

Tako u Hrvatskoj tehnološku infrastrukturu za dijamantni otvoreni pristup prvenstveno pruža Srce kroz Portal hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa - Hrčak na kojem je uredništvima časopisa dostupna mogućnost objave brojeva i cjelovitih radova, ali i podrška za cjelokupan uređivački proces pomoću alata Open Journal Systems (OJS), bez naknade. Iz Hrvatske u projektu CRAFT-OA također sudjeluje Sveučilište u Zadru.

Srce će sa svojim dugogodišnjim iskustvom stečenim razvojem i održavanjem Hrčka doprinijeti projektu osvješćivanjem potreba uredništva časopisa, promoviranjem i podrškom dobrih uređivačkih praksi poput podrške za objavu u JATS formatu XML, radom na unaprjeđenju platforme OJS, kao i dodatnom edukacijom i tečajevima o korištenju OJS-a za uredništva. Jedan od interesa Hrčka je i unaprjeđenje razmjene s relevantnim bazama podataka, kao i povećanje vidljivosti Hrčka uključivanjem u katalog EOSC-a.

Partneri

Koordinator projekta je University of Göttingen (UGOE, Njemačka), a projektni partneri su sljedeći: Open Access in the European Area through Scholarly Communication (OPERAS, Belgija), Federation of Finnish Learned Societies (TSV, Finska), Max Weber Foundation (MWS, Njemačka), German National Library of Science and Technology (TIB, Njemačka), University of Zagreb University Computing Centre (SRCE, Hrvatska), University of Coimbra (UC, Portugal), Masaryk University (MU, Češka), European Science Foundation (ESF, Francuska) , Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (ZRC SAZU, Slovenija), OpenAIRE (Grčka), University of Turin (UNITO, Italija), EGI Foundation (Nizozemska), University of Zadar (UNIZD, Hrvatska), The Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences (IBL PAN, Poljska), City of Hamburg (FHH, Njemačka), University of Warsaw (UNIWARSAW, Poljska), Aix-Marseille University (AMU, Francuska), Research and Innovation Center in Information, Communication and Knowledge Technologies (ATHENA, Grčka), National Research Council (CNR, Italija), Greek Research and Technology Network (GRNET, Grčka), University of Bern (UBERN, Švicarska), Infrastructure Services For Open Access (IS4OA, Ujedinjeno Kraljevstvo).