DECriS

Osnovni podaci o projektu

 

Oznaka projekta: 2020-1-HR01-KA226-HE-094685
Početak projekta: 1. ožujka 2021.
Trajanje projekta: 28 mjeseci
Broj partnera: 5
Izvor financiranja: Erasmus+
URL projekta: https://decris.ffos.hr/

 

Digital Education for Crisis Situations: Times when there is no alternative (DECriS)

Projekt Digital Education for Crisis Situations: Times When There is no Alternative (DECriS) ima za cilj razvoj digitalnih kompetencija, novih inovativnih kurikuluma i obrazovnih metoda temeljenih na inovativnim digitalnim praksama kako bi doprinio izgradnji inkluzivnih visokoobrazovnih sustava i promicanju internacionalizacije.

O projektu

Cilj je projekta stvoriti okvir za pravilno usvajanje otvorenih obrazovnih sadržaja (Open Educational Resources) općenito, a posebno u kriznim situacijama, čime se nastoji poboljšati kvaliteta online učenja, smanjiti osjećaj izolacije uobičajen u situacijama poput posvemašnjeg zatvaranja (lockdown) te podržati nastavnike i studente u njihovu razvoju, posebno u smislu prilagodljivog, personaliziranog i svrhovitog učenja. Također, projekt ima nekoliko specifičnih istraživačkih ciljeva čija se realizacija temelji na primjeni inovativnih digitalnih tehnologija, usavršavanju digitalne kompetencije, razvoju inovativnih kurikuluma i obrazovnih metoda te ostvarivanju međunarodne suradnje, odnosno suradnje sveučilišta i poslovnog sektora.

U okviru projekta postavljeno je šest glavnih zadataka (intelectual outputs):

  • analiza trenutnog stanja primjene nastave na daljinu tijekom pandemije te mišljenje nastavnika i studenata o izazovima nastave na daljinu
  • ponuditi interaktivni direktorij OER i skup kriterija koji će pomoći u njihovoj evaluaciji s ciljem poboljšanja sadržaja, načina izrade, uporabe i ponovne uporabe (lista faktora uspjeha i njihova tipološka kvalifikacija za evaluaciju OER)
  • organizacija ljetnih škola u hibridnom modelu nastave kao prostora za razmjenu iskustva i znanja
  • priprema i izrada uputa koji će pomoći nastavnicima u implementaciji i uporabi značajno većeg broja aplikacija te izradi novih multimedijskih sadržaja
  • optimizacija OER testiranjem predložene metodologije i davanjem preporuka za rad u stvarnom okruženju
  • predložiti okvir za rad sa studentima-pripravnicima koji će unaprijediti suradnju između poslovnog i privatnog sektora te visokih učilišta u kriznim situacijama

Projekt obuhvaća šest intelektualnih ishoda, četiri događaja s multiplicirajućim učinkom te četiri aktivnosti među kojima se ističu međunarodna konferencija “International Conference on digital transformation and inclusiveness of the universities in the time of crisis situations”, koja će se održati u proljeće 2023. godine u Osijeku te Ljetna škola “DESS 2021”, koja će se održati u rujnu ove godine, također u Osijeku.

Ciljana skupina na projektu su prvenstveno studenti i nastavnici partnerskih ustanova i europskih visokih učilišta koji imaju programe vezano uz Library and Information Science.

Partneri

Koordinator projekta je J. J. Strossmayer University of Osijek (UNIOS, Hrvatska), a projektni partneri su sljedeći: Stiftung Universität Hildesheim (Njemačka), Universitat de Barcelona (UB, Španjolska), University of Library Studies and Information Technologies (Bugarska), University of Zagreb University Computing Centre (SRCE, Hrvatska).