DIGinLaw

Osnovni podaci o projektu

Oznaka projekta: 2020-1-HR01-KA226-HE-094693
Početak projekta: 1. travnja 2021.
Trajanje projekta: 30 mjeseci
Broj partnera: 4
Izvor financiranja: Erasmus+
URL projekta: https://diginlaw.com/

 

Time to Become Digital in Law (DIGinLaw)

Projekt DIGinLaw provodi konzorcij visokoškolskih ustanova svjesnih koliko digitalizacija snažno utječe na društvo, znanost i transfer znanja. U tom smislu, kroz projekt DIGinLaw podiže se svijest o digitalnim zahtjevima u visokom obrazovanju u području prava i potiče stjecanje digitalne pismenosti i digitalne kompetencije koje su potrebne na pravnom tržištu rada. Potaknuti pandemijom COVID-19, projektni partneri drže da je potreban i koristan razvoj otvorenih online tečajeva (engl. Massive Open Online Courses, MOOCs) iz područja prava.

O projektu

Cilj projekta DIGinLaw je unaprijediti upotrebu digitalnih tehnologija u visokom obrazovanju u području prava kroz četiri specifična cilja:

  • pridonijeti kvaliteti i unapređenju izvedbe online nastave u području prava u visokom obrazovanju pružanjem kvalitetne edukacije o digitalnim kompetencijama nastavnicima prava
  • odgovoriti na potrebe tržišta rada u pravnoj profesiji održavanjem e-tečajeva o digitalnim kompetencijama studentima prava
  • stvoriti otvorene online izvore u području prava razvojem 12 e-tečajeva dostupnih svim studentima prava
  • poticati istraživanja u otvorenom pristupu koja se bave pitanjima digitalizacije pravnog obrazovanja i prava putem istraživačkih aktivnosti.

Srce je partner na projektu i sudjeluje u svim projektnim aktivnostima.

Partneri

Koordinator projekta je J. J. Strossmayer University of Osijek, Faculty of Law Osijek (UNIOS - PRAVOS, Hrvatska), a projektni partneri su sljedeći: University of Aberdeen (Aberd, Ujedinjeno Kraljevstvo), University of Milan (UNIMI, Italija), University of Zagreb University Computer Centre (SRCE, Hrvatska).