e-Sveučilišta

Osnovni podaci o projektu

 

Oznaka projekta: C3.1.R2-I1
Početak projekta: 1. srpnja 2022.
Trajanje projekta: 42 mjeseca
Broj partnera: 4
Izvor financiranja: Mehanizam za oporavak i otpornost (RRF)
URL projekta: https://www.carnet.hr/projekt/e-sveucilista/

 

e-Sveučilišta

CARNET provodi projekt e-Sveučilišta čiji je glavni cilj digitalna preobrazba visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj, a financira se iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. Nositelj investicije je Ministarstvo znanosti i obrazovanja (MZO), a svrha investicije je osigurati potrebnu nastavnu infrastrukturu i otvorene digitalne nastavne resurse za kvalitetno visoko obrazovanje, razvoj i izvođenje e-učenja, online učenja, aktivnog učenja. Krajnji korisnici biti će javne ustanove visokog obrazovanja - javna visoka učilišta, fakulteti, sveučilišta i sastavnice, veleučilišta, visoke škole i kampusi.

O projektu

Cilj projekta je pružiti podršku učinkovitoj digitalnoj preobrazbi i povećanju digitalne zrelosti visokog obrazovanja kroz ulaganja u digitalnu nastavnu infrastrukturu, opremu i kibernetičku sigurnost, digitalne nastavne sadržaje i alate te osnaživanje kompetencija nastavnika za poučavanje u digitalnom okruženju.

Glavne aktivnosti projekta obuhvaćaju:

  • aktivnosti uspostave mrežne i računalne infrastrukture
  • aktivnosti vezane uz nabavu računalne opreme za nastavnike i učionice na visokim učilištima neophodne za uvođenje digitalne tehnologije u nastavne procese
  • aktivnosti razvoja digitalnih kompetencija nastavnika na visokim učilištima
  • izgradnju novog Informacijskog sustava središnjih evidencija u visokom obrazovanju (ISeVO) i sustava za praćenje programskih ugovora (ISpPU) prilagodba postojeće informacijske infrastrukture visokog obrazovanja tim novim sustavima
  • aktivnosti vezane uz kibernetičku sigurnost
  • izradu kurikuluma modularnog programa za razvoj digitalnih kompetencija korisnika u visokom obrazovanju, izradu metodologije i evaluaciju izrađenih obrazovnih sadržaja modula te aktivnosti istraživanja.

Srcu je povjerena zadaća izgradnje novog Informacijskog sustava evidencija u visokom obrazovanju (ISeVO) i Informacijskog sustava za praćenje programskih ugovora (ISpPU) te prilagodba postojeće informacijske infrastrukture visokog obrazovanja. Uspostava središnjeg sustava kvalitetnih, cjelovitih (potpunih) i pouzdanih informacija koje će biti temelj za odlučivanje na svim razinama sustava visokog obrazovanja te temelj za praćenje sustava, izradu izvješća i analiza, kao i za planiranja i predviđanja u području visokog obrazovanja će omogućiti sustavno praćenje (evaluacija) i ostvarivanje ciljeva programskog financiranja. Na taj će se način povećati učinkovitost visokih učilišta i učinkovitost korištenja javnih sredstava, osigurati preduvjeti za postizanje veće relevantnosti i kvalitete visokog obrazovanja te funkcionalna integracija visokih učilišta. U izgradnji ISeVO i ISpPU, pored Srca koji vodi aktivnost, sudjeluju ključni dionici iz sustava visokog obrazovanja: Ministarstvo znanosti i obrazovanja (MZO), Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO), Rektorski zbor, ustanove iz sustava visokog obrazovanja te svih drugih uključenih u protok podataka i procese u visokom obrazovanju. Srce također sudjeljuje u izradi kurikuluma modularnog programa za razvoj digitalnih kompetencija korisnika u visokom obrazovanju, izrada metodologije i evaluacija izrađenih obrazovnih sadržaja modula te aktivnosti istraživanja.

Partneri

Nositelj projekta je Hrvatska akademska i istraživačka mreža (CARNET), a provodi ga u partnerstvu i suradnji sa Sveučilišnim računskim centrom (Srce), Agencijom za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) te Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom u Zagrebu (NSK).