EDDSI 2

Osnovni podaci o projektu

 

Oznaka projekta: INEA/CEF/ICT/A2020/2371864
Početak projekta: 1. rujna 2021.
Trajanje projekta: 24 mjeseca
Broj partnera: 14
Izvor financiranja: Instrument za povezivanje Europe
URL projekta: https://edssi.eu/

 

European Digital Student Service Infrastructure - Level 2 (EDSSI 2)

Projekt EDSSI 2 nadovezuje se na rad započet prethodnim EDSSI projektom te dalje razvija stvorenu infrastrukturu kako bi se proširila platforma osnovne usluge EU virtualne studenske kartice.

O projektu

Cilj projekta EDSSI 2 je razviti arhitekturu koja će omogućiti uspostavu virtualne studentske iskaznice kako bi se olakšala, pojednostavila i poboljšala mobilnost studenata.

Projekt EDSSI 2 će razviti arhitekturu koja će se sastojati od: sustava za provjeru autentičnosti temeljenog na eIDAS i eduGAIN, registra visokih učilišta i već uspostavljene mreže za razmjenu podataka, skupova novih standardiziranih softverskih komponenti za NFC interoperabilnost virtualne studentske iskaznice, standardiziranog sustava upravljanja virtualnim studentskim iskaznicama kako bi ju svi studenti mogli početi koristiti do 2025. godine te razvijen skup usluga namijenjenih studentima poput usluge eSignature. Tehnička infrastrukture na kojoj će ove funkcionalnosti biti razvijene bit će integrirana i usklađena s najvišom razinom sigurnosti, a temeljena na Općim propisima EU o zaštiti podataka.

Koordinator projekta je Humboldovo sveučilište u Berlinu, a provodit će ga u suradnji s još 13 partnera, među kojima je i Srce. Srce će u projektu voditi aktivnosti testiranja novih funkcionalnosti platforme koja će omogućiti uspostavu virtualne studentske iskaznice.

Partneri

Koordinator projekta je Humboldt University of Berlin (HU, Njemačka), a projektni partneri su sljedeći: European University Foundation - Campus Europae (EUF-CE, Luksemburg), Géant Association (Géant, Nizozemska), University of Zagreb University Computing Centre (SRCE, Hrvatska), Universitat de Barcelona (UC, Španjolska), Aristotle University of Thessaloniki (AUTH, Grčka), Centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS, Francuska), German National Association for Student Affairs (DSW, Njemačka), Vetenskapsrådet – Swedish Research Council (SRC, Švedska), European Council for Students Affairs (ECSTA, Belgija), Eötvös Loránd University (ELTE, Mađarska), Endisu Foundation (ENDISU, Italija), Normandy University Group (UN, Francuska), European Youth Card Association (EYCA, Nizozemska), DFN Association (DFN Verein, Njemačka).

 

Project EDSSI 2 je sufinanciran sredstvima EU u sklopu Instrumenta za povezivanje Europe (eng. Connecting Europe Facility, CEF)