UNIC

Osnovni podaci o projektu

 

Oznaka projekta: 101004042
Početak projekta: 1. listopada 2020.
Trajanje projekta: 36 mjeseci
Broj partnera: 10
Izvor financiranja: Erasmus+
URL projekta: https://unic.eu/en

 

The European University of Post-Industrial Cities (UNIC)

UNIC, Europsko sveučilište postindustrijskih gradova, savez je deset sveučilišta posvećenih jačanju mobilnosti i uključivosti za društveni utjecaj, a koja obrazuju kroz nastavu, istraživanje i angažman u zajednici.

O projektu

Projekt UNIC ima tri glavne komponente: 

 • Međusveučilišni kampus - omogućit će studentima, istraživačima i sveučilišnim nastavnicima te administrativnim zaposlenicima nesmetanu mobilnost nužnu za učenje, nastavu, poučavanje, znanstveno istraživanje, rad i razmjenu usluga unutar UNIC-a, bez obzira na njihovo socioekonomsko i kulturno podrijetlo i stanje. Cilj je osigurati punu inkluzivnost svih kategorija studenata, i to na europskoj razini.
 • Akademija izrazite raznolikosti  - potiče sveučilišta na prihvaćanje studenata i zaposlenika svih karakteristika i podrijetla. Cilj je otvoriti i razviti nove oblike suradnje te mobilnost studenata i zaposlenika među uključenim sveučilištima.
 • Gradski laboratoriji - odnosi se na prostore za razmjenu znanja unutar gradova, te između drugih gradova u kojima djeluje deset sveučilišta koja čine UNIC konzorcij. Cilj je osigurati utjecaj sveučilišta na preobrazbu gradova koji su izgubili nekadašnje značenje u klasičnim industrijama.

Projekt stvaranja Europskih sveučilišta postindustrijskih gradova se zalaže za stvaranje modernog, inkluzivnog, međunarodno kvalitetno povezanog sveučilišta osjetljivog na različitost studenata i posvećenog istraživačkoj, studijskoj i ukupnoj akademskoj izvrsnosti te jačanju odnosa sa zajednicom kroz praktičnu primjenu znanja i učenje o izazovima društva izrazite raznolikosti.

Srce će u sklopu projekta UNIC sudjelovati u izradi zajedničkog informacijskog sustava konzorcija UNIC koji će podržavati nesmetanu mobilnost studenata i profesora unutar konzorcija. Mehanizmima interoperabilnosti omogućit će se prijenos identiteta studenata i profesora, upisivanje kolegija na različitim sveučilištima unutar konzorcija, korištenje zajedničke platforme za e-učenje te prijenos neophodnih administrativnih podataka kao dokaza mobilnosti i ispunjavanja obveza.

Partneri

UNIC konzorcij čine:

 • Erasmus sveučilište u Rotterdamu (EUR, Nizozemska), koordinator projekta
 • Sveučilište Deusto u Bilbaou (UDEUSTO, Španjolska)
 • Sveučilište Ruhr u Bochumu (RUB, Njemačka)
 • Sveučilište Koç u Istanbulu (KU, Turska)
 • Sveučilište u Corku (UCC, Irska)
 • Sveučilište u Liègeu (ULiège, Belgija)
 • Sveučilište u Ouluu (UOULU, Finska)
 • Sveučilište u Zagrebu (UNIZG, Hrvatska)
 • Sveučilište Malmö (MAU, Švedska)
 • Sveučilište u Lodzu (UniLodz, Poljska).

Pravni fakultet u Zagrebu i Sveučilišni računski centar (Srce) povezani su subjekti projektnog partnera Sveučilišta u Zagrebu.