UNIC4ER

Osnovni podaci o projektu

 

Oznaka projekta: 101035801
Početak projekta: 1. rujna 2021.
Trajanje projekta: 36 mjeseci
Broj partnera: 10
Izvor financiranja: Obzor 2020

 

The European University of Post-Industrial Cities; Towards a collaborative approach and structure towards engaged research (UNIC4ER)

Trogodišnji projekt UNIC4ER provodi UNIC (Europsko sveučilište postindustrijskih gradova) konzorcij pod vodstvom Erasmus sveučilišta u Rotterdamu. Savez zajedno radi na razvoju i promicanju različitih interdisciplinarnih pristupa i metoda za angažirano istraživanje ili sustavnu proizvodnju znanja. Srce u ovom projektu, u ulozi povezane treće strane Sveučilišta u Zagrebu, daje svoj doprinos u razvoju i implementaciji UNIC istraživačke platforme

O projektu

Cilj projekta UNIC4ER je razviti zajedničku strategiju, strukturu, platformu i izvrsnost u angažiranom istraživanju kao strategiju za povećanje inkluzije, utjecaja i mobilnosti unutar i između deset partnerskih sveučilišta. To će ojačati savez i dodati važnu istraživačku dimenziju postojećoj UNIC suradnji. Partnerska sveučilišta razvit će zajedničku strategiju i izdati zajedničku deklaraciju o angažiranim istraživanjima te razviti novu UNIC akademiju koja će unaprijediti suradnju između sveučilišta i njihovih gradova, kao i između svih deset postindustrijskih gradova uključenih u projekt UNIC.

Partneri

UNIC konzorcij čine:

  • Erasmus sveučilište u Rotterdamu (EUR, Nizozemska), koordinator projekta
  • Sveučilište Deusto u Bilbaou (UDEUSTO, Španjolska)
  • Sveučilište Ruhr u Bochumu (RUB, Njemačka)
  • Sveučilište Koç u Istanbulu (KU, Turska)
  • Sveučilište u Corku (UCC, Irska)
  • Sveučilište u Liègeu (ULiège, Belgija)
  • Sveučilište u Ouluu (UOULU, Finska)
  • Sveučilište u Zagrebu (UNIZG, Hrvatska)
  • Sveučilište Malmö (MAU, Švedska)
  • Sveučilište u Lodzu (UniLodz, Poljska).

Pravni fakultet u Zagrebu i Sveučilišni računski centar (Srce) povezani su subjekti projektnog partnera Sveučilišta u Zagrebu.

The project UNIC4ER has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 101035801.