ZTP

Osnovni podaci o projektu

 

Oznaka projekta: KK.01.1.1.03.0001
Početak projekta: 1. prosinca 2017.
Trajanje projekta: 63 mjeseca
Broj partnera: 2
Izvor financiranja: Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)
CroRIS portal: https://www.croris.hr/

 

Znanstveno i tehnologijsko predviđanje (ZTP)

Ministarstvo znanosti i obrazovanja provodi u suradnji sa Sveučilišnim računskim centrom Sveučilišta u Zagrebu (Srce) strateški projekt Znanstveno i tehnologijsko predviđanje (ZTP) s krajnjim ciljem unaprjeđenja okvira nacionalnog sustava istraživanja, razvoja i inovacija.

O projektu

Opći cilj projekta je stvaranje koherentnog i cjelovitog sustava za određivanje prioriteta za politike istraživanja, razvoja i inovacija u hrvatskome znanstvenom prostoru. Navedeno će se postići implementacijom triju glavnih projektnih elemenata:

  1. uspostavom zakonskog okvira
  2. kreiranjem informacijskog sustava o hrvatskoj znanstvenoj djelatnosti
  3. provedbom aktivnosti znanstvenog i tehnologijskog mapiranja i predviđanja.

Projekt će olakšati suradnju predstavnika resornog ministarstva, znanstvene zajednice, gospodarstva i civilnog društva u svrhu izgradnje cjelovitoga sustava istraživanja, razvoja i inovacija te su korisnici rezultata projekta: javne znanstvene organizacije, znanstvena zajednica, tijela državne uprave zadužena za politike istraživanja i inovacije, poslovni sektor (uz suradnju i ostvarivanje sinergija s komplementarnim projektom Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja).

O sustavu CroRIS

Sveučilišni računski centar (Srce) je kao partner Ministarstvu na ovom projektu i kao središnja ustanova za razvoj i održavanje informacijske infrastrukture sustava znanosti i visokog obrazovanja zaduženo za izvedbu drugog elementa projekta - izradu Informacijskog sustava o hrvatskoj znanstvenoj djelatnosti (CroRIS), koji je:

  • središnje mjesto koje osigurava sveobuhvatne, cjelovite i pouzdane (točne) informacije o svim elementima sustava znanosti u RH
  • temelj za donošenje odluka vezanih uza znanost i istraživanja u RH na svim razinama
  • omogućava i promovira otvorenu znanost
  • spona za povezivanje sustava znanosti s gospodarstvom u RH i globalno
  • učinkovito podržava poslovne procese i zadovoljava potrebe svih dionika u području znanosti i istraživanja
  • otvoren i interoperabilan s drugim informacijskim sustavima u RH i EU
  • integrira postojeće informacije o pojedinim elementima sustava znanosti u RH i nadograđuje ih novima u jedinstvenu i održivu informacijsku cjelinu.

CroRIS će objediniti veliku količinu informacija o znanstveno-istraživačkom radu u Hrvatskoj: o znanstvenicima, ustanovama, projektima, istraživanjima, publikacijama, proizvodima, patentima, opremi, njezinu korištenju itd. Izgradnjom Informacijskog sustava hrvatske znanstvene djelatnosti (CroRIS-a) hrvatska akademska i istraživačka zajednica dobiva jedinstven, integriran i interoperabilan sustav svih relevantnih informacija o hrvatskoj znanstvenoj djelatnosti.

Partneri

Nositelj strateškog projekta ZTP je Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH (MZO), a Srce je projektni partner.