Softveri za provjeru autentičnosti radova

Što je ova usluga?

Usluga Softveri za provjeru autentičnosti radova obuhvaća poslove nabave, distribucije i koordinacije korištenja softvera za provjeru autentičnosti radova za potrebe javnih učilišta u sustavu visokog obrazovanja. Korisnici su studenti i nastavnici ustanova iz sustava znanosti i visokog obrazovanja. Softveri su namijenjeni isključivo provjeri studentskih radova (od seminarskih do završnih i doktorskih). Na ovoj su stranici dostupne informacije kako koristiti pojedini softver, kao i kontakt-podaci.

Kome je usluga namijenjena?

Korisnici su studenti i nastavnici ustanova iz sustava znanosti i visokog obrazovanja.

Kako postati korisnik?

Ako je ustanova na popisu ustanova s pristupom za Turnitin, osoba može pristupiti softveru na web-sučelju Turnitin.

Od akademske godine 2023./2024. sva javna visoka učilišta mogu koristiti softver Turnitin za provjeru autentičnosti radova.

Licencije softvera Turnitn omogućuju isključivo provjeru studentskih radova (od seminarskih do završnih i doktorskih), a provjeru mogu izvršiti nastavnici i studenti odnosno nenastavno osoblje sukladno procedurama i potrebama na visokom učilištu. Licencije omogućavaju neograničen broj provjera za svakog od upisanih studenata. Ustanove su dužne osigurati pristup softveru studentima kako bi mogli samostalno raditi provjeru svojih radova.

Korisnici softveru pristupaju pomoću elektroničkog identiteta u sustavu AAI@EduHr.
 

Pristup softveru Turnitin za potrebe provjere studentskih radova (od seminarskih do završnih i doktorskih)

Popis administratora za Turnitin na javnim visokim učilištima

 

Softveri za provjeru autentičnosti radova pomažu pri donošenju prosudbe o izvornosti teksta usporedbom s brojnim vanjskim izvorima (internetski izvori, znanstveni i stručni članci iz odabranih komercijalnih baza i časopisa, dokumenti objavljeni u otvorenom pristupu, baza radova pohranjenih korištenjem odabranog softvera) uz mogućnost uključivanja vlastitih dokumenata. Mišljenje o tome sadrži li određeni dokument plagirane dijelove donosi korisnik nakon provedene analize izvještaja koji je softver generirao.

15.11.2023 potpisan je novi ugovor s Turnitinom (op.a. s obzirom da je Turnitin kupio softver PlagScan) za nabavu licencija softvera za provjeru autentičnosti radova za javna visoka učilišta RH.

Od akademske godine 2019./2020. do kraja akademske godine 2022./2023. javnim visokim učilištima bili su dostupni softveri za provjeru autentičnosti radova PlagScan i Turnitin.

Prenosimo s Turnitin stranica: Turnitin has now publicly acknowledged that its AI detection tool has a higher false positive rate than the company originally asserted.

radnim danom od 8 do 16 sati