Softveri za provjeru autentičnosti

Za potrebe javnih visokih učilišta Republike Hrvatske nabavljaju se dva softvera za provjeru autentičnosti: Turnitin i PlagScan.

Licencije omogućuju neograničen broj provjera za svakog od upisanih studenata, a provjeru radova (od seminarskih do završnih i doktorskih) moći će izvršiti nastavnici i studenti, odnosno nenastavno osoblje, sukladno procedurama i potrebama na visokom učilištu.

Prijava u odabrani softver će se vršiti korištenjem AAI@EduHr elektroničkih identiteta.
 

Popis ustanova koje su odabrale softver Turnitin

Popis ustanova koje su odabrale softver PlagScan

Upute za korištenje softvera PlagScan

AKTUALNO

  •  Webinar za administratore ustanova za softver PlagScan održat će 11. prosinca 2019.