Softveri za provjeru autentičnosti radova

Za potrebe javnih visokih učilišta Republike Hrvatske nabavljena su dva softvera za provjeru autentičnosti radova: Turnitin i PlagScan.

Licencije omogućuju neograničen broj provjera za svakog od upisanih studenata, a provjeru radova (od seminarskih do završnih i doktorskih) mogu izvršiti nastavnici i studenti, odnosno nenastavno osoblje, sukladno procedurama i potrebama na visokom učilištu.

Prijava u odabrani softver vrši se korištenjem AAI@EduHr elektroničkih identiteta.

Popis ustanova koje su odabrale softver Turnitin

Korisnička podrška za softver Turnitin

 Upute i animacije za softver Turnitin


Popis ustanova koje su odabrale softver PlagScan

Korisnička podrška za softver PlagScan

 Upute i animacije za softver Plagscan
 

AKTUALNO

 Snimka webinara o korištenju softvera za provjeru autentičnosti radova Turnitin na nastavnike - 14.04.2021.

 Snimka webinara o korištenju softvera za provjeru autentičnosti radova PlagScan na nastavnike - 15.04.2021.

 

IZDVOJENO

 Snimka panela: Softveri za provjeru autentičnosti radova u službi akademske čestitosti - 22.9.2020.

 Snimka drugog webinara za administratore ustanova za softver Turnitin - 28.04.2020.

 Pravilno korištenje tuđih i dijeljenje vlastitih obrazovnih sadržaja u e-kolegiju - upute za nastavnike - 24.03.2020.

 Snimka webinara za administratore ustanova za softver Turnitin - 30.01.2020.

 Snimka webinara za administratore ustanova za softver PlagScan - 11.12.2019.

 Glavna tema 78. broja Srce novosti je softver za provjeru autentičnosti radova - 11.12.2019.