Softveri za provjeru autentičnosti radova

Što je ova usluga?

Usluga Softveri za provjeru autentičnosti radova obuhvaća poslove nabave, distribucije i koordinacije korištenja softvera za provjeru autentičnosti radova za potrebe javnih učilišta u sustavu visokog obrazovanja. Korisnici su studenti i nastavnici ustanova iz sustava znanosti i visokog obrazovanja. Na ovoj su stranici dostupne informacije kako koristiti pojedini softver, kao i kontakt-podaci.

Kome je usluga namijenjena?

Korisnici su studenti i nastavnici ustanova iz sustava znanosti i visokog obrazovanja.

Kako postati korisnik?

Ako je ustanova na popisu ustanova s pristupom za Turnitin, osoba može pristupiti softveru na web-sučelju Turnitin.

Od akademske godine 2023./2024. sva javna visoka učilišta mogu koristiti softver Turnitin za provjeru autentičnosti radova.

Licencije omogućuju neograničen broj provjera za svakog od upisanih studenata, a provjeru radova (od seminarskih do završnih i doktorskih) mogu izvršiti nastavnici i studenti odnosno nenastavno osoblje sukladno procedurama i potrebama na visokom učilištu. Informacije o korištenju na pojedinom visokom učilištu moguće je dobiti od strane imenovanih administratora ustanove.

Korisnici softveru pristupaju pomoću elektroničkog identiteta u sustavu AAI@EduHr.
 

Pristup softveru Turnitin

Popis administratora za Turnitin na javnim visokim učilištima

 

Softveri za provjeru autentičnosti radova pomažu pri donošenju prosudbe o izvornosti teksta usporedbom s brojnim vanjskim izvorima (internetski izvori, znanstveni i stručni članci iz odabranih komercijalnih baza i časopisa, dokumenti objavljeni u otvorenom pristupu, baza radova pohranjenih korištenjem odabranog softvera) uz mogućnost uključivanja vlastitih dokumenata. Mišljenje o tome sadrži li određeni dokument plagirane dijelove donosi korisnik nakon provedene analize izvještaja koji je softver generirao.

15.11.2023 potpisan je novi ugovor s Turnitinom (op.a. s obzirom da je Turnitin kupio softver PlagScan) za nabavu licencija softvera za provjeru autentičnosti radova za javna visoka učilišta RH.

Od akademske  godine 2019./2020. do kraja akademske godine 2022./2023. javnim visokim učilištima bili su dostupni softveri za provjeru autentičnosti radova PlagScan i Turnitin.

Prenosimo s Turnitin stranica: Turnitin has now publicly acknowledged that its AI detection tool has a higher false positive rate than the company originally asserted.

radnim danom od 8 do 16 sati