Softveri za provjeru autentičnosti radova

Što je ova usluga?

Usluga Softveri za provjeru autentičnosti radova obuhvaća poslove nabave, distribucije i koordinacije korištenja softvera za provjeru autentičnosti radova za potrebe javnih učilišta u sustavu visokog obrazovanja. Korisnici su studenti i nastavnici ustanova iz sustava znanosti i visokog obrazovanja. Na ovoj su stranici dostupne informacije kako koristiti pojedini softver kao i kontakt podaci.

Kome je usluga namijenjena?

Korisnici su studenti i nastavnici ustanova iz sustava znanosti i visokog obrazovanja.

Kako postati korisnik?

Ako je ustanova na popisu ustanova s pristupom za Turnitin, osoba može pristupiti softveru na web-sučelju Turnitin. Za softver PlagScan potrebno je na popisu ustanova s pristupom potražiti adresu za pristup.

Za potrebe javnih visokih učilišta Republike Hrvatske nabavljena su dva softvera za provjeru autentičnosti radova: Turnitin i PlagScan.

Licencije omogućuju neograničen broj provjera za svakog od upisanih studenata, a provjeru radova (od seminarskih do završnih i doktorskih) mogu izvršiti nastavnici i studenti, odnosno nenastavno osoblje, sukladno procedurama i potrebama na visokom učilištu. Informacije o korištenju na pojedinom visokom učilištu moguće je dobiti od strane imenovanih administratora ustanove za odabrani softver.

 

Softveri za provjeru autentičnosti radova pomažu pri donošenju prosudbe o izvornosti teksta usporedbom s brojnim vanjskim izvorima (internetski izvori, znanstveni i stručni članci iz odabranih komercijalnih baza i časopisa, dokumenti objavljeni u otvorenom pristupu, baza radova pohranjenih korištenjem odabranog softvera) uz mogućnost uključivanja vlastitih dokumenata. Odluku o tome sadrži li određeni dokument plagirane dijelove donosi korisnik, nakon provedene analize izvještaja koji je softver generirao.


radnim danom od 8 do 16 sati