Osnovni tečajevi

osnove

Osnove LaTeX-a (Overleaf)

Body

Sadržaj tečaja: Uvod u LaTeX i Overelaf, Struktura LaTeX dokumenta, Formatiranje dokumenta, Formatiranje teksta, Liste, Slike, Tablice, Matematički izrazi

Potrebno predznanje: Osnove uporabe računala 

Napomena: Nakon završetka tečaja, u skladu s Pravilnikom o pohađanju obrazovnih programa Srca, polaznici stječu pravo na dobivanje potvrde o završenom tečaju i digitalne značke.

Područja i razine digitalnih kompetencija određene su prema Europskom okviru digitalnih kompetencija za građane (2022). Više informacija možete pronaći na javnoj wiki stranici Obrazovnih programa Srca.

osnove računala PowerPoint

PowerPointiranje ili kako izraditi moćne prezentacije (PowerPoint 2016)

Body

Sadržaj radionice: početak rada u programu PowerPoint, osnovno oblikovanje, matrica slajda, rad s grafičkim objektima, prezentacijski efekti i završna priprema prezentacije i ispis.

Potrebno predznanje: osnove rada na računalu, rad s mapama i datotekama.

Napomena: Nakon završetka radionice, u skladu s Pravilnikom o pohađanju obrazovnih programa Srca, polaznici stječu pravo na dobivanje potvrde o odslušanoj radionici i digitalne značke.

Područja i razine digitalnih kompetencija određene su prema Europskom okviru digitalnih kompetencija za građane (2022). Više informacija možete pronaći na javnoj wiki stranici Obrazovnih programa Srca.

osnove

Osnove rada u ISVU-u

Body

Sadržaj tečaja: Uvod, Osnovni postupci u aplikaciji, Osnovni postupci nad podacima, Pomoćni postupci nad podacima.

Potrebno predznanje: Osnove uporabe računala i Interneta

Napomena: Nakon završetka tečaja, u skladu s Pravilnikom o pohađanju obrazovnih programa Srca, polaznici stječu pravo na dobivanje potvrde o završenom tečaju i digitalne značke.

Područja i razine digitalnih kompetencija određene su prema Europskom okviru digitalnih kompetencija za građane (2022). Više informacija možete pronaći na javnoj wiki stranici Obrazovnih programa Srca.

osnove

Što je Linux?

Body

Sadržaj tečaja: Uvod, distribucije Linuxa, pokretanje i instalacija, rad na sustavu Linux, koncept slobodne programske podrške, Linux - da ili ne?

Potrebno predznanje: Nije potrebno predznanje.

Napomena: Nakon završetka tečaja, u skladu s Pravilnikom o pohađanju obrazovnih programa Srca, polaznici stječu pravo na dobivanje potvrde o završenom tečaju i digitalne značke.

Područja i razine digitalnih kompetencija određene su prema Europskom okviru digitalnih kompetencija za građane (2022). Više informacija možete pronaći na javnoj wiki stranici Obrazovnih programa Srca.

osnove

Izrada predložaka (Excel 2016)

Body

Sadržaj tečaja: Prikaz izgleda i funkcionalnosti predloška na primjeru, rad s predlošcima, izrada sadržaja u predlošku, oblikovanje predloška, zaštita predloška, rad s kontrolama.

Nakon završetka ovog tečaja polaznici će moći:

  • izraditi vlastiti obrazac i spremiti ga kao predložak
  • unositi podatke u bazu podataka pomoću obrasca za unos
  • odrediti pravila za unos podataka (ograničenja, padajući popis)
  • pomoću formula i funkcija povezivati ili pretraživati podatke
  • primijeniti potrebna oblikovanja
  • zaštititi obrazac (ćelija, radni list) kako ne bi bio podložan nepotrebnim promjenama.

Potrebno predznanje: Od polaznika ovog tečaja očekuje se da posjeduje osnovno znanje o radu s operacijskim sustavom Windows te osnovno znanje o uporabi proračunskih tablica (E430 ili E408).

Napomena: Nakon završetka tečaja, u skladu s Pravilnikom o pohađanju obrazovnih programa Srca, polaznici stječu pravo na dobivanje potvrde o završenom tečaju i digitalne značke.

Područja i razine digitalnih kompetencija određene su prema Europskom okviru digitalnih kompetencija za građane (2022). Više informacija možete pronaći na javnoj wiki stranici Obrazovnih programa Srca.

osnove

Prezentacije - napredna razina (PowerPoint 2016)

Body

Sadržaj tečaja: Matrica slajda i teme, grafički objekti, umetanje filma i zvuka, rad s grafikonima i dijagramima, animacije, poboljšanje produktivnosti, upravljanje prezentacijama, planiranje prezentacije.

Potrebno predznanje: Neophodno je osnovno znanje o uporabi programa za izradu prezentacija.

Napomena: Nakon završetka tečaja, u skladu s Pravilnikom o pohađanju obrazovnih programa Srca, polaznici stječu pravo na dobivanje potvrde o završenom tečaju i digitalne značke.

Područja i razine digitalnih kompetencija određene su prema Europskom okviru digitalnih kompetencija za građane (2022). Više informacija možete pronaći na javnoj wiki stranici Obrazovnih programa Srca.

osnove

Baze podataka - napredna razina (Access 2010)

Body

Sadržaj tečaja: Modeli baza podataka, faze životnog ciklusa baza podataka, primjeri primjene baza podataka, tipovi podataka i svojstva polja u tablicama, veze među tablicama, spajanje tablica, izrada upita s izračunima, tehnike poboljšavanja upita, izrada akcijskih upita, obrazaca, izvještaja i makronaredbi te uvoz, izvoz i povezivanje podataka

Potrebno predznanje: Neophodno je osnovno znanje o bazama podataka.

Napomena: Nakon završetka tečaja, u skladu s Pravilnikom o pohađanju obrazovnih programa Srca, polaznici stječu pravo na dobivanje potvrde o završenom tečaju i digitalne značke.

Područja i razine digitalnih kompetencija određene su prema Europskom okviru digitalnih kompetencija za građane (2022). Više informacija možete pronaći na javnoj wiki stranici Obrazovnih programa Srca.

osnove

Proračunske tablice - napredna razina (Excel 2010)

Body

Sadržaj tečaja: Oblikovanje, grafikoni, formule i funkcije, analiza podataka, vrednovanje podataka i nadzor formula, poboljšanje produktivnosti, suradničko uređivanje.

Potrebno predznanje: Neophodno je osnovno znanje o proračunskim tablicama (E430 ili E408).

Napomena: Nakon završetka tečaja, u skladu s Pravilnikom o pohađanju obrazovnih programa Srca, polaznici stječu pravo na dobivanje potvrde o završenom tečaju i digitalne značke.

Područja i razine digitalnih kompetencija određene su prema Europskom okviru digitalnih kompetencija za građane (2022). Više informacija možete pronaći na javnoj wiki stranici Obrazovnih programa Srca.

osnove

Obrada teksta - napredna razina (Word 2010)

Body

Sadržaj tečaja: Napredno uređivanje dokumenata, oblikovanje teksta, odlomaka, stupaca i tablica, izrada knjižnih oznaka, fusnota i krajnjih bilješki, izrada tablice sadržaja, poboljšanje produktivnosti korištenjem polja, obrazaca i predložaka, primjena naprednih tehnika za skupna pisma, suradnički rad na izradi i pregledavanju dokumenata, rad s glavnim dokumentom i poddokumentom, priprema rezultata, te primjena značajke sigurnosti dokumenta, rad s vodenim žigovima, sekcijama, zaglavljima i podnožjima u dokumentu.

Potrebno predznanje: Neophodno je osnovno znanje o obradi teksta.

Napomena: Nakon završetka tečaja, u skladu s Pravilnikom o pohađanju obrazovnih programa Srca, polaznici stječu pravo na dobivanje potvrde o završenom tečaju i digitalne značke.

Područja i razine digitalnih kompetencija određene su prema Europskom okviru digitalnih kompetencija za građane (2022). Više informacija možete pronaći na javnoj wiki stranici Obrazovnih programa Srca.

osnove

IT sigurnost (Windows 7, Internet Explorer 10)

Body

Sadržaj tečaja: IT sigurnost, štetni softver, sigurnost mreže, sigurno pregledavanje weba, online komunikacija, upravljanje sigurnošću podataka

Potrebno predznanje: Potrebno je poznavanje rada na računalu i rada s datotekama u operacijskom sustavu Windows, poznavanje rada s web-preglednicima i alatima za e-poštu te poznavanje rada s programima za istovremene poruke.

Napomena: Nakon završetka tečaja, u skladu s Pravilnikom o pohađanju obrazovnih programa Srca, polaznici stječu pravo na dobivanje potvrde o završenom tečaju i digitalne značke.

Područja i razine digitalnih kompetencija određene su prema Europskom okviru digitalnih kompetencija za građane (2022). Više informacija možete pronaći na javnoj wiki stranici Obrazovnih programa Srca.