Dabar

Srce sudjelovalo na konferenciji PUBMET2023

Srce sudjelovalo na konferenciji PUBMET2023

Djelatnici Srca sudjelovali su i ove godine na međunarodnoj konferenciji PUBMET2023. Na konferenciji su se okupili stručnjaci i znanstvenici iz cijelog svijeta koji su podijelili svoja iskustva, znanja, inovativne pristupe, primjere prakse i rezultate istraživanja iz područja otvorene znanosti.

Fotografija početne stranice dabar.hr

Omogućena pohrana planova upravljanja istraživačkim podacima u sustavu Dabar

U sustavu Dabar omogućena je pohrana nove vrste objekta, a odnosi se na pohranu Plana upravljanja istraživačkim podacima (PUP). Prema odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama Obrazac „Plana upravljanja istraživačkim podacima“ mora biti otvoreno dostupan u repozitoriju uspostavljenom u nacionalnom sustavu Dabar.

dabar

Novi repozitoriji u sustavu Dabar

U 2023. godini u sustavu Dabar uspostavljeno je pet novih repozitorija, a ukupno ih ima više od 160. Uspostavljanje i održavanje repozitorija je za ustanove korisnice Dabra besplatno.