Konferencija Srce DEI 2024 održavat će se od 16. do 18. travnja 2024!

21. 11. 2023.

Odličan odaziv, tradicija i vrijednost razmjene znanja što obilježava konferenciju Srca Dani e-infrastrukture Srce DEI motivacija nam je da konferenciju održimo i sljedeće godine, a novo izdanje ovaj put organiziramo u suradnji sa Sveučilištem u Zagrebu.

Konferencija Dani e-infrastrukture Srce DEI 2024 održavat će se od 16. do 18. travnja 2024. godine u prostoru Sveučilišta u Zagrebu u Ulici Radoslava Cimermana 88 (zgrada SEECEL) i u Sveučilišnom računskom centru (Srce) u Marohnićevoj ulici 5.

Prostori na spomenutim adresama na nekoliko će dana postati mjesto okupljanja korisničkih zajednica Srca i svih koji doprinose razvoju znanosti i visokog obrazovanja. Konferencija će se baviti temama iz područja primjene najmodernijih digitalnih tehnologija u znanosti i visokom obrazovanju, istraživačkih infrastruktura, informacijskih sustava, digitalnog obrazovanja i kompetencija, te naprednog računanja i otvorene znanosti s ciljem suradnje, povezivanja, razmjene znanja i ideja.

Pozitivne reakcije sudionika i odličan odaziv na poster-prezentacije na prethodnim konferencijama razlog su zbog kojega i na konferenciji Srce DEI 2024 planiramo predstavljanja u obliku poster-prezentacija. Detaljnije informacije o tome, kao i preliminarni program, slijede u tjednima pred nama.

U svojim kalendarima zabilježite sredinu travnja za druženje sa Srcem!