Linux akademija 2023. kreće u studenom

12. 10. 2023.

Linux akademija 2023 vizualNovi ciklus Linux akademije u Srcu kreće u studenom 2023. godine. Tečajevi Linux akademije namijenjeni su svima koji žele postati sistemski inženjeri iz područja Linuxa te naprednim korisnicima Linuxa koji žele bolje upoznati Linux.

Program Linux akademije sastoji se od pet tečajeva:

  • L101 - Osnove administracije operacijskog sustava 1 (Debian)
  • L102 - Osnove administracije operacijskog sustava 2 (Debian)
  • L201 - Napredna administracija operacijskog sustava na poslužitelju (Debian)
  • L202 - Uspostava i prilagodba mrežnih servisa (Debian)
  • L301 - Osnove sigurnosti operacijskog sustava na poslužitelju (Debian).

Svi tečajevi iz područja Linux akademije traju 20 školskih sati (4 dana x 5 školskih sati). Ciklus traje od studenog 2023. do ožujka 2024.

Tečajeve drže stručnjaci iz Srca u moderno opremljenim učionicama. Predavanja i nastavni materijali su na hrvatskom jeziku, a na kraju tečaja polaznici koji su zadovoljili sve uvjete (sudjelovanje na barem dvije trećine predviđenog trajanja tečaja) dobivaju potvrde o odslušanom tečaju i digitalne značke.

Cijena pohađanja tečajeva Linux akademije nalazi se na cjeniku tečajeva, a prijava je moguća putem aplikacije za prijavu.