Novi online tečaj „Izrada i implementacija interaktivnog sadržaja H5P u sustav Moodle“

3. 10. 2023.

h5p značkaCentar za e-učenje Srca pripremio je novi online tečaj „Izrada i implementacija interaktivnog sadržaja H5P u sustav Moodle“.

Digitalni alati i tehnologije omogućavaju veću interaktivnost nastavnog sadržaja kao i njegovu pripremu i prikaz na vizualno atraktivniji način. Jedan od tih alata je i besplatni alat H5P koji je integriran u sustav Moodle. Prednosti uvođenja alata H5P u sustav Moodle su brojne, a najvažnija je da nastavnici mogu prilagoditi svoje nastavne materijale dodajući im interaktivne elemente koji mogu potaknuti veći angažman studenata i olakšati im razumijevanje gradiva. Alat H5P korisnicima omogućuje stvaranje, dijeljenje i ponovnu upotrebu različitih vrsta interaktivnih sadržaja, kao što su kvizovi, prezentacije, simulacije, interaktivni videozapisi i još mnogo toga. Upotreba ovog alata od korisnika ne zahtijeva nikakvo znanje programiranja, no s obzirom na to da se u formatu .h5p interno koriste jezici HTML, CSS i Java Script, napredni korisnici po potrebi mogu dodatno prilagođavati sadržaj izmjenom programskog kôda. Sadržaji H5P prilagodljivi su za mobilne uređaje, što znači da se mogu pravilno prikazivati na različitim uređajima, uključujući mobilne telefone i tablete.

Cilj tečaja „Izrada i implementacija interaktivnog sadržaja H5P u sustav Moodle“ je educirati nastavnike o vrstama sadržaja H5P te kako ih izraditi i implementirati u njihove e-kolegije na sustavu za e-učenje Moodle.

Za pristup tečaju potreban je elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr, a polaznici tečaj prolaze vlastitim tempom. Tečaj mogu proći u cijelosti ili mogu pregledati samo određene dijelove koji ih najviše zanimaju. Polaznici koji prođu cijeli tečaj na kraju mogu dobiti potvrdu o uspješno završenom tečaju i digitalnu značku.

Više informacija o tečajevima Centra za e-učenje možete pronaći na stranicama Centra.