Novi tečaj Srca – Analiza podataka u istraživačkim projektima

30. 4. 2024.

U ponudi obrazovnih programa Srca dostupan je novi tečaj na temu analize podataka. Tečaj pod nazivom Analiza podataka u istraživačkim projektima nalazi se u kategoriji Programiranje, baze podataka, statistička i grafička analiza podataka na LMS-u Srca. Tečaj je namijenjen istraživačima, studentima prijediplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija te svima koji su zainteresirani za analizu podataka i pisanje radova na temelju provedenih istraživanja.

Sadržaj tečaja podijeljen je u šest cjelina koje prate etape analize podataka u istraživačkim projektima, kao i tehnologije koje potpomažu oblikovanje i dijeljenje rezultata analize. Polaznik se upoznaje s oblikovanjem Quarto dokumenata koji omogućuju povezivanje programskog kôda analize, njegovih rezultata, tablica i slika u jedan uređeni dokument. Obrađuju se postupci uvoza i čišćenja podataka, s predstavljenim rješenjima za izazove u ovim fazama analize. U cjelinama u kojima su predstavljene metode deskriptivne statistike i metode inferencijalne statistike korišteni podaci se detaljnije opisuju i prikazuju, te se statističkim testovima provjeravaju istraživačke hipoteze.

Dodatni alati te obrazovni programi i usluge Srca mogu pridonijeti unaprjeđenju različitih aspekata rada na istraživačkom projektu, od pouzdanog čuvanja podataka tijekom projekta do objave istraživačkih podataka i napisanih radova te korištenja usluga Naprednog računanja za zahtjevne izračune.

Upis i trajanje tečaja nisu vremenski ograničeni te polaznici tečaj mogu pohađati vlastitim tempom. U tečaju su primjeri pisani u programskim jezicima R i Python, te su dostupne i dodatne vježbe za polaznike koji se bolje žele upoznati s određenim sadržajima unutar cjelina.

Sve cjeline tečaja istovremeno su otvorene, a polaznici mogu prolaziti kroz sve cjeline tečaja redom ili pregledati samo dijelove tečaja koji ih zanimaju. Po završetku tečaja polaznicima koji su pregledali sve cjeline i prošli sve provjere znanja dodjeljuje se potvrda o završenom tečaju i digitalna značka. Svi polaznici tečaja Analiza podataka u istraživačkim projektima stječu digitalne kompetencije iz područja informacijske i podatkovne pismenosti, komunikacije i suradnje, stvaranja digitalnog sadržaja i rješavanja problema prema Europskom okviru digitalnih kompetencija za građane.