U sustav ISVU uveden cijeli niz novih funkcionalnosti vezan uz mobilnost studenata

12. 1. 2024.

U sustav ISVU uveden je cijeli niz funkcionalnosti vezanih uz administriranje mobilnosti studenata, s dodatnim naglaskom na virtualnu mobilnost, kao i podrška administraciji vezanoj uz sudjelovanje visokih učilišta u međunarodnim mrežama sveučilišta, čime su stvoreni tehnički preduvjeti i za razmjene podataka između ISVU-a i informacijskih sustava europskih sveučilišta.

Novosti se primarno odnose na uvođenje ESI-ja (European Student Identifier) kao dodatnog identifikatora studenta. Svim hrvatskim studentima je ESI dodijeljen već putem sustava AAI@EduHr (ESI hrvatskih studenata ima oblik „hr:“ + JMBAG). Ova velika izmjena u sustavu znači da za studente goste koji su na virtualnoj mobilnosti na  pojedinom visokom učilištu više nije potrebno izdavanje OIB-a. Studenti gosti na fizičkoj mobilnosti i dalje trebaju OIB.

Uvođenjem ESI-ja je ostvaren drugi veliki iskorak – eduGAIN autentikacija, tako da se gostujući studenti od sada mogu prijaviti u Studomat, korištenjem svog elektroničkog identiteta koji im je izdan na njihovom visokom učilištu u inozemstvu (pod pretpostavkom da su davatelji njihovih elektroničkih identiteta uključeni u eduGAIN federaciju) te im nije potrebno kreirati elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr.

Napominjemo da i sustav za e-učenje Merlin također podržava eduGAIN autentikaciju, te da učilišta mogu uspostaviti automatsku povezivost ISVU-a i Merlina. Time je znatno olakšana administracija gostujućih studenata, poglavito na virtualnoj mobilnosti, jer su podaci o upisanim predmetima gostujućih studenata razmijenjeni s platformom za e-učenje i omogućen im je ulaz u oba sustava putem njihovog „domaćeg“ elektroničkog identiteta.

Proširena je funkcionalnost Studomata i modula Studiji i studenti uvođenjem višejezičnih anketnih obrazaca za procjenu nastavnika. Tako sada studenti koji koriste Studomat na engleskom jeziku mogu pregledavati svoje podatke, prijavljivati ispite te ispunjavati anketne obrasce za procjenu nastavnika na engleskom jeziku.

U ISVU modul Studiji i studenti dodan je novi izbornik "Mreža sveučilišta".

Nove funkcionalnosti vezane uz mreže sveučilišta omogućuju:

Podaci o ponudi predmeta u mreži sveučilišta, dolaznim i odlaznim mobilnostima su također izloženi putem REST API-ja kroz postojeće i nove resurse. Time je omogućena integracija i razmjena podataka s informacijskim sustavima pojedinih mreža sveučilišta.

Za sve dodatne informacije i pomoć na raspolaganju je ISVU Centar potpore.