Webinar Srca: ISeVO i Digitalni registar diploma

12
Jun
10:00 - 11:30
Lokacija

Online, putem sustava za webinare

Prema Pravilniku o sadržaju i korištenju informacijskih sustava u visokom obrazovanju, visoka učilišta dužna su u digitalni oblik pretvoriti podatke o prethodno stečenim diplomama i drugim javnim ispravama o studiju, za sve diplome i javne isprave koje su od javnog interesa, odnosno za kohorte diplomiranih koji su još uvijek radno aktivni (posljednjih 40 godina) te ih dostaviti putem programskog sučelja u Središnju evidenciju u roku od dvije godine od uspostave središnje evidencije svjedodžbi, diploma i dopunskih isprava o studiju (Digitalni registar diploma).

Na webinaru će biti objašnjen proces dostave podataka o prethodno stečenim diplomama u Digitalni registar diploma, kao i programsko sučelje. Dodatno će se na webinaru proći najbolji načini pripreme podataka o prethodno stečenim diplomama u digitalnom obliku kako bi se oni mogli učitati i pohraniti u Digitalni registar diploma. Webinar je namijenjen korisnicima Digitalnog registra diploma u ISeVO-u.

Prezentacija i snimka webinara bit će dostupni nakon webinara.