Digitalni akademski arhivi i repozitoriji

Što je ova usluga?

Dabar je nacionalni sustav koji pravnim osobama iz akademske i znanstvene zajednice omogućava jednostavnu uspostavu i održavanje pouzdanih i interoperabilnih institucijskih i tematskih repozitorija te time omogućava sustavnu brigu o rezultatima znanstvene, obrazovne i kreativne produkcije u digitalnom obliku.

Kome je usluga namijenjena?

Uspostavu digitalnog repozitorija u sustavu Dabar mogu zatražiti pravne osobe iz akademske i znanstvene zajednice te druge pravne osobe sukladno pravilima korištenja (PDF, 640 KB). Informacije o sadržaju repozitorija (metapodaci) javno su dostupni, a vrstu pristupa pojedinom objektu određuje vlasnik repozitorija, pri čemu Srce promovira i potiče dijeljenje u otvorenom pristupu kad je to moguće.

Kako postati korisnik?

Uspostava digitalnog repozitorija može se zatražiti ispunjavanjem zahtjeva. Pretraživanje svih sadržaja objavljenih u repozitorijima omogućeno je svima na adresi dabar.srce.hr.

dabar slojeviDabar (Digitalni akademski arhivi i repozitoriji) ključna je komponenta podatkovnog sloja nacionalne e-infrastrukture, sustav koji svim pravnim osobama iz akademske i znanstvene zajednice omogućava jednostavnu uspostavu i održavanje pouzdanih i interoperabilnih institucijskih i tematskih repozitorija.

Uspostavom repozitorija pravne osobe dobivaju pouzdano okruženje za razvoj i održavanje zbirki digitalne građe kroz podržane funkcionalnosti trajne pohrane i diseminacije različitih digitalnih objekata.

Srce je izgradilo i sustavno unaprjeđuje sustav Dabar u suradnji s akademskom i znanstvenom zajednicom u Hrvatskoj.

U realizaciji sustava Dabar koriste se alati otvorenog programskog koda koji uključuju:

 • fleksibilno i pouzdano repozitorijsko rješenje usklađeno s modelom OAIS (Fedora Repository)
 • prilagodljivo korisničko sučelje (CMS Drupal)
 • efikasnu podršku za indeksiranje i pretraživanje (SOLR)
 • okvir koji povezuje navedene alate (Islandora).

Sustavom Dabar je pravnim osobama - vlasnicima repozitorija omogućeno da se bave sadržajem bez brige o tehnološkim izazovima povezanim s uspostavom i održavanjem repozitorijskog sustava. Vlasnici repozitorija instalirano i održavano repozitorijsko rješenje za dugoročnu pohranu i diseminaciju dobivaju na svojoj internetskoj domeni.

Dabar je pušten u produkcijski rad 17. kolovoza 2015. godine. Arhitektura sustava Dabar oblikovana je tako da može podržati pohranu širokog raspona digitalnih objekata: završnih i diplomskih radova, doktorskih disertacija i znanstvenih magistarskih radova, radova objavljenih u časopisu i zborniku, knjiga i poglavlja u knjigama, skupova (istraživačkih) podataka, multimedije (fotografije, audio, audiovizualni sadržaji), obrazovnih sadržaja i ostalih vrsta dokumenata. Detaljnije informacije dostupne su na stranici podržanih digitalnih objekata u Dabru.

Svi objekti, uključujući istraživačke podatke, u okviru sustava Dabar pohranjuju se u skladu s FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) načelima, i to na sljedeći način:

 • Pronalažljivost (engl. Findable)

  Objektima se prilikom objave dodjeljuje jedinstveni trajni identifikator URN:NBN. Također, svi objekti opisuju se bogatim i nacionalno usuglašenim skupom metapodataka.
  Svaki repozitorij ima funkcionalnost osnovnog i naprednog pretraživanja, a sadržaj repozitorija indeksiran je u tražilicama kao što su Google Scholar i OpenAIRE. Vlasnici repozitorija mogu svoje repozitorije uključiti i u razne direktorije kao što su OpenDOAR ili re3data. Na naslovnoj stranici dabar.srce.hr nalazi se središnja tražilica za pretraživanje sadržaja svih repozitorija u sustavu Dabar.

 • Dostupnost (engl. Accessible)

  Metapodaci za objekte dostupni su putem protokola za harvestiranje metapodataka (OAI-PMH). OAI-MPH sučelje repozitorija u sustavu Dabar usklađeno je sa smjernicama OpenAIRE Guidelines for institutional and thematic Repository i OpenAIRE Guidelines for Data Archives.
  Objekti u Dabru dostupni su korištenjem standardnih i otvorenih protokola te između ostalog omogućuju autentikaciju i autorizaciju putem elektroničkog identiteta AAI@EduHr .

 • Interoperabilnost (engl. Interoperable)

  Metapodaci objekata pohranjenih u Dabru dostupni su putem standardnih shema Dublin Core, DataCite i Metadata Object Description Schema. Podaci u Dabru pohranjuju se u standardnim i preporučenim formatima koji omogućuju dugotrajno čuvanje podataka i jednostavniju ponovnu uporabu.

 • Ponovna uporaba (engl. Reusable)
  Podacima se dodjeljuje željena Creative Commons licencija koja jasno određuje uvjete korištenja podataka, kako i pod kojim uvjetima ih se može dijeliti, prerađivati i ponovno koristiti.

Svi zainteresirani za novosti o Dabru dobrodošli su pretplatiti se na mailing-listu Dabra.

170
broj repozitorija ustanova iz sustava znanosti i visokog obrazovanja
257 000
broj objavljenih digitalnih objekata