Dabar

Digitalni akademski arhivi i repozitoriji
Digitalni akademski arhivi i repozitoriji - DABAR Digitalni akademski arhivi i repozitoriji Na gornjem linku pregledajte digitalne arhive i repozitorije.

 

Dabar je ključna komponenta podatkovnog sloja nacionalne e-infrastrukture, sustav koji svim ustanovama i drugim dionicima iz sustava znanosti i visokog obrazovanja omogućava jednostavnu uspostavu i održavanje pouzdanih i interoperabilnih institucijskih repozitorija. Zajednicama istraživača omogućava uspostavu tematskih repozitorija i arhiva.

Kroz uspostavu repozitorija u Dabru ustanove dobivaju pouzdano, fleksibilno i spremno za rad okruženje za razvoj i održavanje zbirki digitalne građe kroz podržane funkcionalnosti prikupljanja, trajne pohrane i diseminacije različitih digitalnih objekata.

Srce gradi sustav Dabar u suradnji s akademskom i istraživačkom zajednicom u Hrvatskoj, na čiju podršku i suradnju se Srce oslanja i u daljnjem razvoju Dabra.Logo Dabra

Za realizaciju Dabra odabrana je platforma otvorenog programskog koda Islandora sa sljedećim karakteristikama:

  • fleksibilno i pouzdano repozitorijsko rješenje usklađeno s OAIS modelom (Fedora Repository)
  • prilagodljivo korisničko sučelje (Drupal CMS)
  • efikasnu podršku za pretraživanje matapodataka i cjelovitih tekstova (SOLR)
  • prilagodljive forme za unos
  • širok raspon podržanih formata podataka: tekst, slika, video, audio, warc.

Sustavom Dabar želimo ustanovama - korisnicama omogućiti da se bave sadržajem, a ne tehnološkim pitanjima vezanim uz repozitorije. Drugim riječima, kroz Dabar ustanove na svojoj internetskoj domeni dobivaju instalirano i održavano repozitorijsko rješenje za dugoročnu pohranu i diseminaciju digitalnih sadržaja.

Dabar je pušten u produkcijski rad 17. kolovoza 2015. godine. Počevši od tog datuma, svaka ustanova iz sustava visokog obrazovanja i znanosti može zatražiti uspostavu institucijskog ili tematskog digitalnog repozitorija putem obrasca za prijavu objavljenog na stranici usluge Dabar.

Arhitektura Dabra oblikovana je tako da može podržati pohranu širokog raspona vrsta digitalnih objekata. Dabar trenutno podržava pohranu završnih i diplomskih radova, doktorskih disertacija i znanstvenih magistarskih radova, radova objavljenih u časopisu i zborniku, knjiga i poglavlja u knjigama, skupa podataka (istraživački podaci), multimedije, obrazovnog sadržaja i ostalih vrsta dokumenata. Detaljnije informacije dostupne su na stranici podržanih digitalnih objekata u Dabru.

Više o Dabru možete naći u letku ili na stranicama usluge Dabar.

Novosti o Dabru biti će dostupne putem ove stranice, a dodatne informacije možete zatražiti slanjem elektroničke pošte na adresu dabar@srce.hr. Sve zainteresirane za novosti o Dabru također pozivamo da se pretplate na mailing-listu Dabra.