Digitalne diplome - korak naprijed u digitalizaciji visokog obrazovanja na Sveučilištu u Rijeci

31
Jan
11:00 - 13:00
Lokacija

Velika dvorana Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Pridružite nam se na događanju „Digitalne diplome - korak naprijed u digitalizaciji visokog obrazovanja“ koje će se održati u Velikoj dvorani Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 31. siječnja 2024., s početkom u 11 sati.

Na događanju „Digitalne diplome - korak naprijed u digitalizaciji visokog obrazovanja“ stručnjaci Srca predstavit će novosti vezane za način izrade i izdavanja digitalnih diploma, koncept elektroničkog pečata, način provjere vjerodostojnosti diploma, registar diploma te novi Informacijski sustav evidencija u visokom obrazovanju (ISeVO).

Srce je u Informacijskom sustavu visokih učilišta (ISVU) omogućilo izdavanje završnih dokumenata o studiranju u digitalnom obliku i njihovo ovjeravanje elektroničkim pečatom visokog učilišta, a u okviru projekta e-Sveučilišta provodi izgradnju novog Informacijskog sustava evidencija u visokom obrazovanju (ISeVO) koji će sadržavati i Registar izdanih isprava (diploma, svjedodžbi i dopunskih isprava) kroz koji će biti osigurana i mogućnost provjere vjerodostojnosti pohranjenih završnih dokumenata.

Dio je to aktivnosti Srca u digitalizaciji sustava visokog obrazovanja u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (ZVOZD) koji je stupio na snagu u listopadu 2022. godine, a kojim je predviđena uspostava središnjih evidencija visokog obrazovanja. Uspostava središnjih evidencija visokog obrazovanja uključuje i registar diploma i drugih završnih isprava, kao i izdavanje tih isprava u digitalnom obliku. Obveza izdavanja završnih dokumenata u digitalnom obliku, kao i pohrana u registar diploma na snazi je od 1. siječnja 2024. godine.

Vi ste…

 • prorektor, prodekan za nastavu i/ili studijske programe
 • ISVU koordinator
 • djelatnik ureda za studente
 • administrator na visokom učilištu
 • student
 • zainteresirana osoba

i želite znati više o…

 • načinu izrade i izdavanja digitalnih diploma
 • konceptu elektroničkog pečata
 • načinu provjere vjerodostojnosti diploma
 • registru diploma
 • novom Informacijskom sustavu evidencija u visokom obrazovanju (ISeVO)

Prijavite se za sudjelovanje na događanju „Digitalne diplome - korak naprijed u digitalizaciji visokog obrazovanja“ kako biste čuli novosti koje nam predstoje u 2024. godini, a vezane su za temu digitalnih diploma. Planirano trajanje događanja je 2 sata.

Događanje „Digitalne diplome – korak naprijed u digitalizaciji visokog obrazovanja“ organizira se u okviru projekta e-Sveučilišta, u čijoj provedbi pored Srca sudjeluju Agencija za znanost i visoko obrazovanje i Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, a vodi ga Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET. Projekt je financiran sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.