eduroam

Što je ova usluga?

eduroam omogućava jednostavan, siguran i unificiran pristup mreži putem pristupnih točaka sustava u Hrvatskoj i u svijetu uporabom jedinstvenog elektroničkog identiteta.

Kome je usluga namijenjena?

Korisnici usluge su svi posjednici e-identiteta iz sustava AAI@EduHr ili neke od drugih federacija e-identiteta u svijetu u skladu s pravilima korištenja.

Kako postati korisnik?

Posjednicima e-identiteta iz sustava AAI@EduHr usluga je automatski dostupna uz prethodnu konfiguraciju uređaja. Ustanove koje žele omogućiti pristup internetu po standardu eduroam u svojim prostorima mogu to učiniti na način opisan u Uputama za davatelje usluga.

eduroam® (education roaming) je roaming-usluga zamišljena pod okriljem europske udruge akademskih i istraživačkih mreža (TERENA) i ostvarena kroz međunarodni projekt GÉANT.

Usluga eduroam usmjerena je na omogućavanje bežičnog, ali i tzv. wired (žicnog, kroz LAN) pristupa. Hrvatska je od samoga početka zahvaljujući Srcu i sustavu AAI@EduHr aktivna u izgradnji i pružanju usluge eduroam.

Autentikacija u sustavu eduroam temelji se na standardima 802.1x i zasniva na međunarodnoj hijerarhiji RADIUS poslužitelja u koju su uključeni i središnji poslužitelji sustava AAI@EduHr.

Usluga eduroam je sigurna, jednostavna i za krajnjeg korisnika potpuno besplatna usluga pristupa internetu. Namijenjena je korisnicima iz sustava znanosti i obrazovanja. Trenutno je dostupna na brojnim lokacijama u Hrvatskoj te na više od 32 000 lokacija diljem svijeta.

Osim što nosi ulogu nacionalnog operatera eduroam usluge u Hrvatskoj, Srce je kao partner CARNeta u okviru projekta GÉANT i koordinator europske eduroam usluge.

32 000
eduroam lokacija diljem svijeta na svim naseljenim kontinentima