eduroam

eduroam logotip Mogućnost spajanja na Internet različitim tehnologijama ugrađena je danas u većinu novih osobnih računala, PDA uređaja i mobitela. Također je uobičajeno nuditi roaming uslugu što podrazumijeva mogućnost pristupa mreži s različitih uređaja i lokacija uz uporabu jedinstvenoga elektroničkoga identiteta.

eduroam® (educational roaming) je roaming-usluga zamišljena pod okriljem europske udruge akademskih i istraživačkih mreža (TERENA) i ostvarena kroz međunarodni projekt GÉANT.

Usluga eduroam usmjerena je na omogućavanje bežičnoga, ali i tzv. wired (žicom, kroz LAN) pristupa. Hrvatska je od samoga početka zahvaljujući Srcu i projektu AAI@EduHr aktivna u izgradnji i pružanju usluge eduroam.

Autentikacija u sustavu eduroam temelji se na standardima 802.1x i zasniva se na međunarodnoj hijerarhiji RADIUS poslužitelja u koju su uključeni i središnji poslužitelji sustava AAI@EduHr.

Usluga eduroam je sigurna, jednostavna i za kranjeg korisnika potpuno besplatna usluga pristupa Internetu. Trenutno je dostupna na brojnim lokacijama u Hrvatskoj te u 36 europskih zemalja, Kanadi, Australiji, SAD, Japanu i brzo se širi.

Osim što nosi ulogu nacionalnog operatera eduroam usluge u Hrvatskoj, Srce je u okviru GEANT mreže i koordinator europske eduroam usluge.

Detaljne informacije o usluzi, načinu korištenja i lokacijama na kojima je dostupna mogu se naći na web-stranici eduroam usluge.