Računalne i mrežne usluge

Savjetovanje i podrška u razvoju kompetencija za računarstvo visokih performansi HPC-CC

Usluga korisnicima omogućuje:

  • pomoć u odabiru računalnih resursa i softvera

  • podršku u pristupu HPC resursima u Hrvatskoj i Europskoj uniji

  • pomoć pri korištenju HPC resursa

  • pružanje informacija o dostupnim tečajevima i radionicama u Hrvatskoj i Europskoj uniji

  • podršku u pripremi prijava za subvencioniranje projekata

  • transfer tehnologija i razvoja poslovanja

Mrežne usluge

U tom razdoblju svakako je najznačajnija uloga koju je Srce obavljalo punih 17 godina (od 1992. do 2009.) - uloga mrežnog operativnog centra CARNetove mreže, pri čemu možemo izdvojiti tri faze koje su (tehnološki) obilježile Srce NOC (engl. network operations centre). To su : početna faza interneta u Hrvatskoj od 1991. do 1995. godine kada je pokrenut CARNet kao projekt; ATM faza CARNetove mreže od 1995. do 2003. godine te (Gigabit) Ethernet CARNetova faza do 2009. godine.