VDC - Virtualni podatkovni centri

Što je ova usluga?

Usluga VDC – Virtualni podatkovni centri omogućava formiranje virtualnih podatkovnih centara te uporabu virtualnih poslužitelja u skladu s aktualnim potrebama ustanova iz sustava znanosti i visokog obrazovanja.

 

Kome je usluga namijenjena?

Korisnici usluge su javna visoka učilišta, javni znanstveni instituti i sveučilišne knjižnice.

 

Kako postati korisnik?

Zahtjev za korištenje usluge VDC – Virtualni podatkovni centri podnesite na https://vdc.srce.hr.
Pristup usluzi omogućen je samo iz CARNET-ovih mreža.

Najavljeni radovi

Najavljujemo radove na infrastrukturi VDC-a 20. - 28. svibnja. Za vrijeme radova mogući su povremeni prekidi u pristupu samouslužnom portalu na adresi https://vdc.srce.hr. Rad korisničke virtualne opreme neće biti prekidan.


Radionice Pregled infrastrukture i osnove korištenja usluge VDC - Virtualni podatkovni centri

Pozivamo vas na radionice o korištenju usluge VDC koje su namijenjene svim zainteresiranim zaposlenicima ustanova na kojima se održavaju, posebice IT stručnjacima.

Na radionicama će biti dan pregled fizičke i logičke infrastrukture usluge VDC te opisani načini pristupa i korištenja samouslužnih portala koji omogućavaju zahtijevanje, iskorištavanje i otpuštanje virtualnih resursa. Bit će prikazan tijek zahtjeva od popunjavanja inicijalnog obrasca do pristupa realiziranom resursu za računalne (virtualni poslužitelji), spremišne (NFS, S3) i sustave sigurnosne pohrane (backup), njihove temeljne mogućnosti, osnove korištenja te mehanizmi obavještavanja i nadzora.

Na kraju izlaganja će biti održana rasprava tijekom koje će se razmotriti konkretne IT potrebe akademskih i znanstvenih ustanova s ovog područja te pokušati pronaći njihovo zadovoljavajuće rješenje.

Popis nadolazećih radionica:

  • 3. svibnja od 11 do 13 h u Osijeku u novom paviljonu Studentskog doma u sali za sastanke na 2. katu
  • 11. svibnja od 9 do 11 h u Splitu na FESB-u u sobi B402
  • 17. svibnja od 11 do 13 h u Zagrebu u Srcu u sobi Prezentacije
  • 24. svibnja od 11 do 13 h u Rijeci na Kampusu (Trsat) Sveučilišta u Rijeci u predavaonici G-003.

 

virtualni podatkovni centriUsluga VDC - Virtualni podatkovni centri (engl. VDC - Virtual Data Centres) pruža ustanovama iz akademske i znanstvene zajednice računalne, spremišne i mrežne resurse za potrebe izgradnje vlastitih virtualnih podatkovnih centara te uporabu virtualnih poslužitelja u skladu s aktualnim potrebama.

Usluga je zasnovana na računarstvu u oblaku te pruža visoku pouzdanost svih resursa.

Usluga VDC nudi mogućnosti tradicionalnog podatkovnog centra, ali pritom koristi virtualne resurse umjesto fizičkih resursa. Ustanovama osigurava mogućnost postavljanja dodatnih infrastrukturnih resursa po vlastitoj potrebi bez potrebe nabave, postavljanja, konfiguriranja i održavanja fizičkih uređaja. Na taj način ustanove iskorištavaju prednosti fleksibilnosti, skalabilnosti i uštede računarstva u oblaku.

Usluga VDC predstavlja značajan funkcionalni, tehnološki i resursni skok i projektirana je za omogućavanje izvođenja 1800 redundantnih virtualnih poslužitelja uz 10 PB diskovnog prostora. Korisniku omogućuje razne funkcionalnosti kao što su niz različitih stupnjeva automatiziranosti sustava sukladno njegovim potrebama i kompetencijama, jednostavan pristup korištenjem AAI Identiteta, biranje predefiniranih akcija iz ponuđenog kataloga (npr. kreiranje predinstaliranih virtualnih strojeva, konfiguriranje objektnog spremišnog sustava itd.) te izvještavanje. Usluga omogućava korisniku od kreiranja snapshota virtualnih strojeva, upravljanja backupom do složenog samostalnog upravljanja čitavim virtualiziranim podatkovnim centrom. U tom slučaju napredni korisnik ima mogućnost delegiranja prava, upravljanja mrežnim slojevima i komponentama, raspolaganja dodijeljenim resursima te integriranja infrastrukture s vanjskim oblacima trećih strana.

Tehnički podaci – „Štampar“

VDC „Štampar“ donosi virtualizacijsku tehnologiju VMware Cloud Foundation koja osigurava i korisnički portal, dok je sigurnosno pohranjivanje podataka izvedeno dodatnom komponentom Veeam Backup & Replication. Diskovni sustavi u VDC-u izvedeni su korištenjem tehnologije vSAN all-flash. Za dodatne potrebe spremanja korisničkih podataka koji se rjeđe dohvaćaju, npr. za repozitorije, arhivske podatke i sl., na raspolaganju je virtualnim poslužiteljima u VDC-u, ali i onima izvan HR-ZOO-a, 10 PB u programskom spremišnom sustavu Scality koji je redundantno raspoređen u podatkovnim centrima HR-ZOO-a. Scality omogućava spremanje i dohvat podataka kroz objektni protokol (Amazon) S3, a za virtualne poslužitelje u VDC-u i kroz standardne datotečne protokole NFS i SMB.

Andrija Štampar

U svom je radu Andrija Štampar promicao multidisciplinaran pristup i veliku važnost polagao je na informiranje i educiranje cijeloga društva. Tim vrijednostima u potpunosti odgovara i naš VDC Štampar zahvaljujući svojoj širokoj dostupnosti, omogućavanju unaprjeđenja poslovanja javnih ustanova unaprjeđenje upravljanje računalnim resursima te boljem ostvarenju edukativnih aktivnosti ustanova iz sustava visokog obrazovanja.