VDC - Virtualni podatkovni centri

Što je ova usluga?

Usluga VDC – Virtualni podatkovni centri omogućava formiranje virtualnih podatkovnih centara te uporabu virtualnih poslužitelja u skladu s aktualnim potrebama ustanova iz sustava znanosti i visokog obrazovanja.

 

Kome je usluga namijenjena?

Korisnici usluge su javna visoka učilišta, javni znanstveni instituti i sveučilišne knjižnice.

 

Kako postati korisnik?

Zahtjev za korištenje usluge VDC – Virtualni podatkovni centri podnesite na https://vdc.srce.hr.
Pristup usluzi omogućen je samo iz CARNET-ovih mreža.

virtualni podatkovni centriUsluga VDC - Virtualni podatkovni centri (engl. VDC - Virtual Data Centres) pruža ustanovama iz akademske i znanstvene zajednice računalne, spremišne i mrežne resurse za potrebe izgradnje vlastitih virtualnih podatkovnih centara te uporabu virtualnih poslužitelja u skladu s aktualnim potrebama.

Usluga je zasnovana na računarstvu u oblaku te pruža visoku pouzdanost svih resursa.

Usluga VDC nudi mogućnosti tradicionalnog podatkovnog centra, ali pritom koristi virtualne resurse umjesto fizičkih resursa. Ustanovama osigurava mogućnost postavljanja dodatnih infrastrukturnih resursa po vlastitoj potrebi bez potrebe nabave, postavljanja, konfiguriranja i održavanja fizičkih uređaja. Na taj način ustanove iskorištavaju prednosti fleksibilnosti, skalabilnosti i uštede računarstva u oblaku.

Usluga VDC korisniku omogućuje razne funkcionalnosti kao što su niz različitih stupnjeva automatiziranosti sustava sukladno njegovim potrebama i kompetencijama, jednostavan pristup korištenjem AAI Identiteta, biranje predefiniranih akcija iz ponuđenog kataloga (npr. kreiranje predinstaliranih virtualnih strojeva, konfiguriranje objektnog spremišnog sustava itd.) te izvještavanje. Usluga omogućava korisniku od kreiranja snapshota virtualnih strojeva, upravljanja backupom do složenog samostalnog upravljanja čitavim virtualiziranim podatkovnim centrom. U tom slučaju napredni korisnik ima mogućnost delegiranja prava, upravljanja mrežnim slojevima i komponentama, raspolaganja dodijeljenim resursima te integriranja infrastrukture s vanjskim oblacima trećih strana.

Tehnički podaci – „Štampar“

VDC „Štampar“ donosi virtualizacijsku tehnologiju VMware Cloud Foundation koja osigurava i korisnički portal, dok je sigurnosno pohranjivanje podataka izvedeno dodatnom komponentom Veeam Backup & Replication. Diskovni sustavi u VDC-u izvedeni su korištenjem tehnologije vSAN all-flash. Za dodatne potrebe spremanja korisničkih podataka koji se rjeđe dohvaćaju, npr. za repozitorije, arhivske podatke i sl., na raspolaganju je virtualnim poslužiteljima u VDC-u, ali i onima izvan HR-ZOO-a, 10 PB u programskom spremišnom sustavu Scality RING koji je redundantno raspoređen u podatkovnim centrima HR-ZOO-a. Scality RING omogućava spremanje i dohvat podataka kroz objektni protokol (Amazon) S3.

Andrija Štampar

U svom je radu Andrija Štampar promicao multidisciplinaran pristup i veliku važnost polagao je na informiranje i educiranje cijeloga društva. Tim vrijednostima u potpunosti odgovara i naš VDC Štampar zahvaljujući svojoj širokoj dostupnosti, omogućavanju unaprjeđenja poslovanja javnih ustanova unaprjeđenje upravljanje računalnim resursima te boljem ostvarenju edukativnih aktivnosti ustanova iz sustava visokog obrazovanja.