CIX – nacionalno središte za razmjenu internetskog prometa

Što je ova usluga?

Usluga CIX – nacionalno središte za razmjenu internetskog prometa osigurava razmjenu prometa putem mrežne infrastrukture CIX-a koja je distribuirana i smještena na dvjema lokacijama (Josipa Marohnića 5 i Selska cesta 93).

Kome je usluga namijenjena?

Korisnici usluge su pravne osobe u skladu s uvjetima korištenja.

Kako postati korisnik?

Zahtjev za korištenje usluge CIX – nacionalno središte za razmjenu internetskog prometa pošaljite putem obrasca za prijavu ili putem e-maila na adresu cix@srce.hr.

CIX logoCroatian Internet eXchange (CIX) hrvatsko je središte za međusobnu razmjenu internetskog prometa (Internet eXchange Point - IXP) osnovano 2000. godine.

CIX je središnje mjesto za uspostavu izravnih komunikacijskih kanala između davatelja internetskih usluga u Hrvatskoj. Njegova svrha je izbjegavanje nepotrebnog prometa kroz treće mreže, poboljšanje kvalitete i sigurnosti komunikacija te smanjenje troškova davatelja internetskih usluga koji međusobno razmjenjuju podatke.

U okviru ove usluge stručnjaci Srca projektiraju, grade i održavaju mrežnu infrastrukturu CIX-a koja je distribuirana na dvije lokacije, implementiraju nove mrežne usluge za potrebe članica CIX-a te pružaju podršku članicama CIX-a i radu Foruma CIX-a. 

Današnje su članice CIX-a komercijalni davatelji internetskih usluga u Hrvatskoj i izvan nje, te nekomercijalne i privatne mreže.

Od 2008. godine CIX je punopravan član udruženja europskih središta za razmjenu internetskog prometa (European Internet Exchange Association, Euro‑IX), koji promiče međusobnu razmjenu ideja i najboljih praksi u članstvu.

Važnost CIX-a prepoznata je i u Nacionalnoj strategiji kibernetičke sigurnosti te su sukladno tome izrađene i objavljene Preporuke  za korištenje nacionalnog čvora za međusobnu razmjenu internetskog prometa, s posebnim osvrtom na prednosti njegova korištenje s aspekta sigurnosti razmjene internetskog prometa.

Dodatne informacije o CIX-u potražite na web-stranicama CIX-a.
 

150
Gbit/s ostvarenog vršnog prometa
250
PB prenesenih podataka godišnje
35+
članica CIX-a