50.srce.hr - U srcu digitalne transformacije znanosti i visokog obrazovanja!

Podatkovni centri

Usluga Podatkovni centri osigurava prostor s redundantnom mrežnom i energetskom infrastrukturom za smještaj računalne i komunikacijske opreme Srca. U okviru usluge omogućeni su: cjelovito upravljanje podatkovnim centrima, koordinacija poslova s korisnicima te definiranje i primjena zajedničkih pravila i procedura rada.

Usluga osigurava i prihvat računalno-komunikacijske opreme vanjskih korisnika značajne za rad drugih usluga Srca, za hrvatsku istraživačku i akademsku zajednicu te općenito za hrvatske korisnike interneta.

Redovne aktivnosti:

  • koordinacija projektiranja, izgradnje i održavanja te uporabe i nadzora resursa podatkovnih centara (smještajni prostor, klimatizacija, napajanje, sigurnost i nadzor okoline, vatrodojava i gašenje požara i drugo)
  • fizički i tehnički nadzor udomljene opreme
  • neposredna fizička pomoć za udomljenu opremu
  • osiguravanje pristupa udomljenoj opremi osobama koje je ovlastio korisnik usluge.