Podatkovni centri

Usluga Podatkovni centri osigurava prostor s redundantnom mrežnom i energetskom infrastrukturom za smještaj računalne i komunikacijske opreme Srca. U okviru usluge omogućeni su: cjelovito upravljanje podatkovnim centrima, koordinacija poslova s korisnicima te definiranje i primjena zajedničkih pravila i procedura rada.

Projektom HR-ZOO uspostavljena je mreža 5 podatkovnih centara na lokacijama:

 • HR-ZOO ZG1 - Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar Srce; Josipa Marohnića 5, Zagreb
 • HR-ZOO ZG2 - Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar Srce; Borongajska cesta 83L, Zagreb
 • Srce ZG3 - Sveučilište u Zagrebu, Znanstveno-učilišni kampus Borongaj; Borongajska cesta 83F, objekt 210, Zagreb
 • HR-ZOO OS - Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Sveučilišni kampus; Petra Svačića 1C, Osijek
 • HR-ZOO RI - Sveučilište u Rijeci, Sveučilišni kampus Trsat; Sušak Radmile Matejčić 2, Rijeka
 • HR-ZOO ST - Sveučilište u Splitu, Sveučilišni kampus Visoka; R. Boškovića32, Split.

Usluga osigurava i prihvat IKT opreme vanjskih korisnika značajne za rad drugih usluga Srca, za hrvatsku istraživačku i akademsku zajednicu te općenito za hrvatske korisnike interneta. Pouzdani i moderni podatkovni centri (engl. data center, DC) osiguravaju visoku dostupnost IKT opreme i digitalnih usluga te zadovoljavaju definirane tehničke i sigurnosne standarde, a isto je postignuto ugradnjom niza tehničkih sustava:

 • sustavi besprekidnih napajanja: UPS (Uninterruptible power supply), DA (dizel agregat);
 • sustavi za distribuciju električne energije;
 • klimatizacijski sustavi;
 • komunikacijski i serverski ormari s opremom;
 • sustavi sigurnosti i nadzora okoline;
 • sustavi vatrodojave i gašenja;
 • sustavi kontrole pristupa i video nadzor;
 • programska rješenja (software) za nadzor i upravljanje sustavima i infrastrukturama podatkovnih centara.

Redovne aktivnosti:

 • koordinacija projektiranja, izgradnje i održavanja te uporabe i nadzora resursa podatkovnih centara (smještajni prostor, klimatizacija, napajanje, sigurnost i nadzor okoline, vatrodojava i gašenje požara i drugo)
 • fizički i tehnički nadzor udomljene opreme
 • neposredna fizička pomoć za udomljenu opremu
 • osiguravanje pristupa udomljenoj opremi osobama koje je ovlastio korisnik usluge.