FileSender

FileSender je web usluga koja korisnicima u sustavu  znanosti i visokog obrazovanja omogućava jednostavno i sigurno slanje proizvoljno velikih datoteka. Usluga je zasnovana na projektu FileSender. Korisnici pristupaju usluzi uporabom svog identiteta u sustavu AAI@EduHr. Korisnici koji se nalaze izvan federacije AAI@EduHr mogu uslugu koristiti preuzimanjem vaučera poslanog od strane autenticiranog korisnika.

Navedena usluga pruža se za razmjenu velikih datoteka koje obuhvaćaju podatke prikupljene u istraživačkim projektima, koje integriraju multimedijalne sadržaje kao i u drugim slučajevima kada slanje datoteka nije moguće ili prikladno korištenjem uobičajenih alata za slanje podataka kao što je elektronička pošta.

Budući da usluga poslane datoteke smješta privremeno, odnosno briše ih nakon određenog vremena, usluga nije namijenjena za razmjenu datoteka koje trebaju biti trajno dostupne.

Trenutna ograničenja pri korištenju usluge su:

 • veličina pojedine datoteke koju korisnik može poslati je 20 GB (putem preglednika Chrome, IE10 i Firefox, u ostalima je ograničenje 2 GB)
 • pohrana pojedine datoteke vremenski je ograničena na najviše 5 dana
 • poruku o dostupnosti datoteke moguće je poslati na najviše 10 primatelja

Svi ostali uvjeti korištenja usluge FileSender regulirani su pravilnikom.

Srce će, prateći način korištenja, nastojati kontinuirano prilagođavati uslugu potrebama svojih korisnika i raditi na njenom unapređenju.

FileSender se za izvedbu poslužiteljske strane usluge koristi standardnim web-tehnologijama (Apache/PHP/PostgreSQL). Korisnička aplikacija za svoj rad ne zahtijeva Javu.

Usluga FileSender koristi resurse diskovnog sjedišta (SAN) Srca ukupnog kapaciteta 200 TB na kojem je za potrebe svih podatkovnih usluga trenutno osigurano ukupno 100 TB diskovnog prostora.

Upute za korštenje usluge možete pročitati u nastavku teksta ili pogledajte video.

Kako koristiti uslugu

U svom web-pregledniku otvorite stranicu usluge FileSender, pritisnite na "Logon"  i autenticirajte se uporabom svog identiteta u sustavu AAI@EduHr.

Ako želite poslati datoteku:

 1. Odaberite "New Upload"
 2. Upišite e-mail adresu/adrese primatelja datoteke
 3. Podesite vrijeme valjanosti datoteke
 4. Odaberite datoteku koju želite poslati
 5. Prihvatite uvijete korištenja usluge
 6. Pošaljite datoteku

Što se potom događa?

Sustav pohranjuje primljenu datoteku i primatelju/primateljima šalje poruku koja sadrži poveznicu (link) na pohranjenu datoteku. Uporabom poveznice primatelj može preuzeti datoteku. Po isteku vremena trajanja sustav sam briše datoteku i ona više nije dostupna za preuzimanje.

Na stranici "My Files" korisnik može:

 • ponovo poslati obavijest o poslanoj datoteci
 • proslijediti poruku o poslanoj datoteci drugim primateljima
 • obrisati trenutno aktivne datoteke

Ako želite poslati vaučer koji omogućava slanje datoteke osobama koje ne posjeduju AAI@EduHr elektronički identitet:

 1. Odaberite "Vouchers"
 2. Upišite e-mail adresu/adrese primatelja vaučera
 3. Podesite vrijeme valjanosti vaučera
 4. Pošaljite vaučer

Što se potom događa?

Sustav u poruci šalje vaučer koji njegovom primatelju omogućava slanje datoteke. Uporabom vaučera pošiljatelj može pristupiti usluzi FileSender i poslati svoju datoteku drugim primateljima. Po isteku valjanosti vaučera korisnik kojem je vaučer bio namijenjen više ne može poslati datoteku.

U slučaju pristupa usluzi FileSender korištenjem preglednika Windows Internet Explorer nije podržana razmjena datoteka čiji naziv sadrži dijakritičke znakove (č, ć, đ, š i ž). Uporaba dijakritičkih znakova podržana je u preglednicima Mozila FireFox, Opera, Safari i Google Chrome.