FileSender

FileSender je web usluga koja korisnicima u sustavu  znanosti i visokog obrazovanja omogućava jednostavno i sigurno slanje proizvoljno velikih datoteka (do 20 GB). Usluga je zasnovana na projektu FileSender. Korisnici pristupaju usluzi uporabom svog identiteta u sustavu AAI@EduHr. Korisnici koji se nalaze izvan federacije AAI@EduHr mogu uslugu koristiti preuzimanjem kupona poslanog od strane autenticiranog korisnika.

Navedena usluga pruža se za razmjenu velikih datoteka koje obuhvaćaju podatke prikupljene u istraživačkim projektima, koje integriraju multimedijalne sadržaje kao i u drugim slučajevima kada slanje datoteka nije moguće ili prikladno korištenjem uobičajenih alata za slanje podataka kao što je elektronička pošta.

Budući da usluga poslane datoteke smješta privremeno, odnosno briše ih nakon određenog vremena, usluga nije namijenjena za razmjenu datoteka koje trebaju biti trajno dostupne.

Trenutna ograničenja pri korištenju usluge su:

 • veličina pojedine datoteke koju korisnik može poslati je 20 GB (putem preglednika koji podržavaju HTML5)
 • pohrana pojedine datoteke vremenski je ograničena na najviše 7 dana

Svi ostali uvjeti korištenja usluge FileSender regulirani su pravilnikom.

Srce će, prateći način korištenja, nastojati kontinuirano prilagođavati uslugu potrebama svojih korisnika i raditi na njenom unapređenju.

FileSender se za izvedbu poslužiteljske strane usluge koristi standardnim web-tehnologijama (Apache/PHP/PostgreSQL). Korisnička aplikacija za svoj rad ne zahtijeva JavaScript u pregledniku.

Upute za korštenje usluge možete pročitati u nastavku teksta.

Kako koristiti uslugu

U svom web-pregledniku otvorite stranicu usluge FileSender, pritisnite na "Logon"  i autenticirajte se uporabom svog identiteta u sustavu AAI@EduHr.

Datoteku je moguće poslati na dva načina:

Prvi način:

 1. Odaberite "Odaberite datoteke" ili ispustite datoteke na za to predviđeno područje
 2. Standardno je odabrano „Generiraj poveznicu” čime se kreira poveznica na datoteku koju možete poslati mailom ili drugim prikladnim načinima komunikacije
 3. Pošaljite datoteku

Drugi način:

 1. Odaberite "Odaberite datoteke" ili ispustite datoteke na za to predviđeno područje
 2. Isključite „Generiraj poveznicu”
 3. Unesite adrese primatelja
 4. Pošaljite datoteku

Slanje datoteke putem Filesendera

Što se potom događa?

Sustav pohranjuje primljenu datoteku i primatelju/primateljima šalje poruku koja sadrži poveznicu (link) na pohranjenu datoteku, ili u slučaju da ste samo generirali poveznicu istu možete sami poslati prikladnim načinom slanja poruka. Uporabom poveznice primatelj može preuzeti datoteku. Po isteku vremena trajanja sustav sam briše datoteku i ona više nije dostupna za preuzimanje..

Na stranici "Moji prijenosi" korisnik može:

 • ponovo poslati obavijest o poslanoj datoteci
 • proslijediti poruku o poslanoj datoteci drugim primateljima
 • obrisati trenutno aktivne datoteke
 • pregledati zapisnike o preuzimanju datoteke

Ako želite poslati kupon koji omogućava slanje datoteke osobama koje ne posjeduju AAI@EduHr elektronički identitet:

 1. Odaberite "Gosti"
 2. Upišite e-mail adresu/adrese primatelja kupona
 3. Podesite vrijeme valjanosti kupona ukoliko je to potrebno
 4. Pošaljite kupon

Slanje datoteke FileSenderom bez AAI@EduHr računa

Što se potom događa?

Sustav u poruci šalje poveznicu na kupon koji njegovom primatelju omogućava slanje datoteke. Uporabom kupona pošiljatelj može pristupiti usluzi FileSender i poslati svoju datoteku drugim
primateljima. Po isteku valjanosti kupona korisnik kojem je kupon bio namijenjen više ne može poslati datoteku.