Digitalni alati

Sustav za video konferencije - eduMeet

eduMeet je softver otvorenoga koda koji razvija zajednica GEANT. Temelji se na komunikaciji putem web-preglednika u stvarnom vremenu (standard WebRTC - Web Real-Time Communication), stoga mu je glavna prednost da ne zahtijeva instaliranje bilo kakvog dodatnog softvera.

Sustav eduMeet namijenjen je prvenstveno za održavanje online sastanaka s manjim brojem sudionika (do 50) kad nije potrebno snimanje.

Slanje velikih datoteka - FileSender

Navedena usluga pruža se za razmjenu velikih datoteka koje obuhvaćaju podatke prikupljene u istraživačkim projektima i koje integriraju multimedijalne sadržaje, kao i u drugim slučajevima kada slanje datoteka nije moguće ili prikladno korištenjem uobičajenih alata za slanje podataka kao što je elektronička pošta.

Budući da usluga poslane datoteke smješta privremeno, odnosno briše ih nakon određenog vremena, usluga nije namijenjena za razmjenu datoteka koje trebaju biti trajno dostupne.

Izrada anketa - LimeSurvey

Prilikom izrade upitnika korisnik prvo unosi naziv i osnovne podatke o upitniku, a zatim definira grupu i unosi pitanja u tu grupu. Korisniku je na raspolaganju dvadesetak vrsta pitanja pomoću kojih može prikupljati odgovore od sudionika. Moguće je birati od jednostavnih DA/NE upita, preko pitanja s više mogućih odgovora pa sve do složenih tablica (polja) za unos odgovora. Vrlo je korisna i mogućnost postavljanja uvjeta za ispis pojedinog pitanja u ovisnosti o prethodnim odgovorima sudionika ankete.

Distribucija Microsoftovih proizvoda što ih za potrebe zajednice nabavlja MZO

Da bi neka ustanova koristila uslugu, treba biti na popisu ustanova s pravom korištenja Microsoftovih programskih proizvoda. Programski proizvodi / licencije namijenjeni su radu nastavnika, studenata, stručnih službi ustanova te za znanstveno istraživački rad. 

Poslove koordinacije te distribuciju Microsoftovih proizvoda i licencija obavlja Distribucijski centar za MS proizvode u Srcu.