Distribucija Microsoftovih proizvoda što ih za potrebe zajednice nabavlja MZOM

Što je ova usluga?

Srce u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i mladih distribuira Microsoftove programske proizvode javnim visokim učilištima i javnim znanstvenim institutima prema okvirnom sporazumu i godišnjem ugovoru. Predstavnicima ustanova osigurava se stručna pomoć i savjetovanje, kao i informiranje o događanjima vezanim za uporabu Microsoftovih proizvoda.

Kome je usluga namijenjena?

Korisnici usluge su ustanove iz sustava znanosti i visokog obrazovanja koje prema ugovoru Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih i Microsofta imaju pravo na uporabu Microsoftovih proizvoda.

Kako postati korisnik?

Korisnici usluge određuju se okvirnim sporazumom i godišnjim ugovorom. Za pristup sustavu za distribuciju softvera potrebno je imenovati Microsoftova koordinatora ustanove. 

Pitanja i zahtjeve za izmjenama vezanim za distribuciju MS proizvoda i licencija moguće je poslati na @email.

Da bi neka ustanova koristila uslugu, treba biti na popisu ustanova s pravom korištenja Microsoftovih programskih proizvoda. Programski proizvodi / licencije namijenjeni su radu nastavnika, studenata, stručnih službi ustanova te za znanstveno istraživački rad. 

Poslove koordinacije te distribuciju Microsoftovih proizvoda i licencija obavlja Distribucijski centar za MS proizvode u Srcu.

S ciljem poboljšanja usluge imenovanim MS koordinatorima ustanova Srce pruža pomoć pri uporabi Microsoftovih programskih proizvoda kroz rad Distribucijskog centra. Kod postavljanja upita potrebno je što jasnije opisati problem, navesti operacijski sustav kao i eventualno poduzete radnje u pokušaju rješavanja problema. 

Privatna visoka učilišta i privatni znanstveni instituti mogu iz vlastitih sredstava nabaviti Microsoftove programske proizvode koje je Ministarstvo ugovorilo u okviru važećeg okvirnog sporazuma, pod uvjetima i po cijeni koji su definirani važećim okvirnim sporazumom.

Korisne informacije i najave događanja:

  • Od 2015. godine sva visoka učilišta u Republici Hrvatskoj mogu koristiti besplatni programski paket Microsoft 365 online uz uporabu elektroničkog identiteta iz sustava AAI@EduHr.