Izrada anketa - LimeSurvey

Što je ova usluga?

Usluga Izrada anketa omogućava jednostavnu izradu anketnih upitnika. Temelji se na alatu otvorenog koda LimeSurvey.

Kome je usluga namijenjena?

Korisnici usluge su sve osobe koje posjeduju AAI@EduHr elektronički identitet.

Kako postati korisnik?

Pristup usluzi Izrada anketa automatski je osiguran svim osobama koje posjeduju elektronički identitet AAI@EduHr.

Srce svojim korisnicima nudi uslugu temeljenu na alatu otvorenog koda LimeSurvey koji služi za izradu anketnih upitnika. Jedini preduvjet za izradu i provedbu ankete jest posjedovanje elektroničkog identiteta u sustavu AAI@EduHr. Pred korisnike nisu postavljena druga ograničenja.

Prilikom izrade upitnika korisnik prvo unosi naziv i osnovne podatke o upitniku, a zatim definira grupu i unosi pitanja u tu grupu. Korisniku je na raspolaganju dvadesetak vrsta pitanja pomoću kojih može prikupljati odgovore od sudionika. Moguće je birati od jednostavnih DA/NE upita, preko pitanja s više mogućih odgovora pa sve do složenih tablica (polja) za unos odgovora. Vrlo je korisna i mogućnost postavljanja uvjeta za ispis pojedinog pitanja u ovisnosti o prethodnim odgovorima sudionika ankete.

Odgovore je moguće pregledavati izravno u aplikaciji, no to može biti prilično nepregledno za upitnike s većim brojem pitanja. Stoga je rezultate ankete moguće izvesti kao Microsoft Excel ili SPSS datoteke. LimeSurvey nudi i mogućnost izrade jednostavnih statističkih izvješća i grafikona, koje je moguće preuzeti u formatima HTML, pdf ili .xls.

Iako je ovaj alat primarno namijenjen prikupljanju odgovora od anonimnih sudionika, moguće je i definirati popis korisnika koji se pozivaju na sudjelovanje u anketi. Sudionicima se tada elektroničkom poštom šalje jedinstveni token pomoću kojeg mogu pristupiti anketi.

Pristupite usluzi LimeSurvey ili pogledajte detaljne upute za korištenje. U slučaju potrebe kontaktirajte nas na @email.