Hrvatski centar kompetencija za HPC

Hrvatski centar kompetencija za računarstvo visokih performansi (HR HPC CC) je mjesto na kojem korisnici iz akademske i znanstvene zajednice, industrije i javne uprave, dobivaju pristup inovativnim rješenjima prilagođenim različitim grupama korisnika, odnosno njihovim potrebama i zahtjevima. Centar pridonosi osnaživanju postojećih i razvitku novih kompetencija iz područja računarstva visokih performansi (engl. High Performance Computing, HPC) te je središnje nacionalno mjesto na kojem korisnici mogu dobiti podršku iz područja HPC-a, analize velikih skupova podataka na HPC resursima (High Performance Data Analytics − HPDA) i tehnologija umjetne inteligencije (Artificial Intelligence − AI).

Zahvaljujući višegodišnjem iskustvu i suradnji s brojnim partnerima na izgradnji nacionalnih distribuiranih računalnih infrastruktura, Srce je 2019. godine dobilo mandat od Ministarstva znanosti i obrazovanja za uspostavu nacionalnog konzorcija projekta National Competence Centres in the Framework of EuroHPC (EuroCC). U njemu su, kao povezane treće strane Srca,  sudjelovali i Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu (FER), Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu (FESB), Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku (FERIT), Sveučilište u Rijeci (UNIRI), Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci (RITEH) i Institut Ruđer Bošković (IRB). Projekt EuroCC se provodio od 1. rujna 2020. godine do 31. prosinca 2022. godine, a 1. siječnja 2023. godine započeo je njegov nastavak, National Competence Centres in the framework of EuroHPC Phase 2 - EuroCC 2 u kojem zajedno sa Srcem sudjeluju FESB, FERIT, RITEH i IRB.

HR HPC CC je uspostavljen kao dio mreže nacionalnih centara kompetencija za računarstvo visokih performansi u 33 države članicama Zajedničkog poduzeća za europsko računarstvo visokih performansi (EuroHPC JU).

Više informacija o djelovanju Hrvatskog centra kompetencija za HPC dostupno je na web stranicama centra i na stranicama usluge Srca Savjetovanje i podrška u razvoju kompetencija za računarstvo visokih performansi.