Izjava o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora

Sveučilišni računski centar (Srce) nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 017/2019).

Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na aplikaciju MerlinMobile.

Stupanj usklađenosti

Ove mobilna aplikacija djelomično je skladu sa Smjernicama za osiguravanje digitalne pristupačnosti v1.1 zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga: Srce koristi gotovu aplikaciju koju je stvorila i koju razvija i održava treća strana - Moodle zajednica. Ovakvo temeljito mijenjanje programskog koda aplikacije, kojim bi se osigurala njena potpuna pristupačnost, za Srce predstavlja nerazmjerno opterećenje.

Aplikacija je djelomično prilagođena čitačima ekrana mobilnih uređaja, na primjer prilikom korištenja čitača TalkBack događaju se poneke nelogičnosti.

Na nekim mjestima nije osiguran dobar kontrast teksta i pozadine, kao ni slike i pozadine. Ne postoji mogućnost odabira fonta za disleksiju. Na pojedinim mjestima ikone i gumbi za pritisak su nešto manji nego što bi trebali biti kako bi se osobama s motoričkim poteškoćama osiguralo optimalno korištenje aplikacije.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena u listopadu 2021. godine.

Metoda upotrijebljena za pripremu izjave je samoprocjena koju je proveo Sveučilišni računski centar.

Izjava je zadnji put preispitana listopadu 2021. godine.

Povratne informacije i podaci za kontakt

U slučaju da korisnik treba informacije koje su u aplikaciji MerlinMobile objavljene u nepristupačnom obliku ili je primijetio neusklađenosti koje nisu obuhvaćene opisom iz stavke Nepristupačan sadržaj, korisnik se može javiti:

  • putem e-pošte na adresu @email,
  • putem telefona Središnjoj podršci korisnicima Srca +385 1 616 5165 u radnom vremenu podrške,
  • putem službenih kanala Srca na društvenim mrežama,
  • i poštom na adresu Josipa Marohnića 5, 10000 Zagreb.

Sveučilišni računski centar dužan je na upit, obavijest ili zahtjev korisnika odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će na iste odgovoriti.

Postupak praćenja provedbe propisa

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju da korisnik aplikacije MerlinMobile nije zadovoljan odgovorima na upit, obavijest o neusklađenostima ili smatra da Srce nije udovoljilo zahtjevu za pristupačnim informacijama, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj +385 1 4609 041 ili putem e-pošte: @email.