Sustav za e-učenje Merlin

merlin logo

Centar za e-učenje je, sukladno Strategiji e-učenja Sveučilišta u Zagrebu, uspostavio i održava sveučilišni sustav za e-učenje. Sustav za e-učenje Merlin bazira se na softverskom rješenju Moodle koje je razrađeno i prilagođeno potrebama korisnika.

Moodle je prepoznao Sveučilišni računski centar kao vodeću ustanovu za pružanje sustava za e-učenje u Hrvatskoj.

Sustav održavaju djelatnici Centra za e-učenje, a omogućuje ustanovama, nastavnicima i studentima pouzdanu platformu za e-učenje bez naknade. Sustav se kontinuirano razvija i prilagođava potrebama svojih korisnika. Veći dio aplikacije je na hrvatskom jeziku, a na prijevodu ostatka aplikacije još se radi.

Merlin je dostupan nastavnicima, studentima i ustanovama u sustavu visokog obrazovanja za potrebe nastave u virtualnom okruženju koja se izvodi prema službenom redu predavanja ustanove u tekućoj akademskoj godini.

Od akademske godine 2023./2024. sustav Merlin baziran je na sustavu Moodle inačice 4.2.

Pravilnik o organizaciji i korištenju sustava za e-učenje Merlin (PDF, 3.0 MB)

Obrasci

 

Dodatne mogućnosti na sustavu Merlin

Svoje e-kolegije na sustavu za e-učenje Merlin mogu otvoriti ustanove iz sustava visokog obrazovanja i znanosti i pojedinci. Ustanove mogu steći status institucijskog korisnika na sustavu Merlin koji im omogućava jednostavniju administraciju e-kolegija ustanove odnosno brzo i jednostavno otvaranje e-kolegija i upis studenata te pregled otvorenih e-kolegija kao i njihovog sadržaja.

Institucijski korisnici imenuju administratora ustanove na sustavu Merlin (AM) koji u ime institucijskog korisnika samostalno i autonomno obavlja sve upravljačke i administrativne poslove vezane uz uporabu sustava Merlin. Administratori ustanove na sustavu Merlin (AM) mogu biti iz redova nastavnika ili tehničkog osoblja, a prolaze obuku koju organizira Centar za e-učenje. Ustanove institucijski korisnici i dalje dobivaju svu podršku Centra za e-učenje kao i do sada, te se nastavnici ustanove mogu i dalje obraćati Centru za e-učenje za pomoć u radu na e-kolegijima.

Institucijski korisnik ima sljedeća prava/mogućnosti:

 • imenovati i opozivati AM,
 • definirati zajednički/posebni izgled (temu) svih svojih e-kolegija unutar sustava Merlin (logo ustanove),
 • dodavati posebne /obavezne elemente e-kolegija ustanove,
 • uređivati i raspolagati sadržajem otvorenih e-kolegija,
 • koristiti testni sustav za e-učenje,
 • dodavati i brisati e-kolegije,
 • dodavati e-kolegije Zbornica i Referada za potrebe ustanove,
 • dodavati e-kolegije, upis nastavnika i studenata iz sustava ISVU na sustavu Merlin,
 • koristiti predloška e-kolegija (standardnih blokova, resursa i aktivnosti) prilikom otvaranje kolegija iz sustava ISVU,
 • dodavati, brisati i dodjeljivati uloge korisnicima u e-kolegijima ustanove

Institucijski administratori na sustavu Merlin imaju mogućnost korištenja poveznice između sustava Merlin i sustava ISVU, što im omogućuje brži i još jednostavniji način otvaranja e-kolegija i upisa nastavnika i studenata.

Ustanove koje žele postati institucijski korisnici na sustav Merlin podnose zahtjev za uporabu sustava Merlin i imenuju administratora ustanove na sustavu Merlin.

Priručnik za institucijske korisnike

Obrasci za institucijske korisnike

U listopadu 2013. godine Centar za e-učenje Srca započeo je pilot projekt povezivanja sustava za e-učenje Merlin sa sustavom ISVU. Povezivanje sustava omogućuje institucijskim administratorima na sustavu Merlin da na jednostavan način otvore kolegije iz sustava ISVU na sustavu Merlin te u njih upišu sve nastavnike i studente.

Sukladno potrebama fakulteta, aplikacija za povezivanje sustava Merlin i sustava ISVU omogućava:

 • otvaranje kolegija prema predlošku jedinstvenom za svaki fakultet,
 • otvaranje kolegija u više razina, ovisno o potrebama pojedinog fakulteta,
 • upis studenta u kolegije i raspodjelu u grupe od strane nastavnika,
 • upis studenata iz više kolegija na sustavu ISVU u jedan kolegij na sustavu Merlin,
 • automatski upis studenata i nastavnika u kolegije na sustavu Merlin iz sustava ISVU,
 • izvoz ocjena iz sustava Merlin u ISVU

Preduvjeti za otvaranje kolegija iz sustava ISVU na sustavu Merlin te upis nastavnika i studenata u iste:

 • omogućiti sustavu Merlin pristup vlastitim podacima iz sustava ISVU te omogućiti dozvoljene funkcije 920-925 za ISVU REST API te dodatno funkcije 906 i 926 za izvoz ocjena,,
 • osigurati da su nastavnicima i studentima u sustavu ISVU upisani elektronički identiteti iz sustava AAI@EduHr, tj. da se elektronički identiteti otvaraju iz sustava ISVU,
 • osigurati da barem jedan nastavnik u kolegiju u sustavu ISVU ima oznaku nositelja kolegija.

Do sada već više od 40 ustanova aktivno koristi mogućnost povezivanja sustava Merlin i sustava ISVU za svoje potrebe.

Održavanje LDAP imenika kroz ISVU

Upravljanje pristupom vanjskih informacijskih sustava ISVU sustavu putem REST API-ja

Sustav za e-učenje Merlin koristi veliki broj ustanova iz sustava znanosti i visokog obrazovanja za izvođenje nastave u virtualnom okruženju. U e-kolegijima iz reda predavanja ustanova nastavnici izrađuju i pohranjuju razne obrazovne materijale (npr. lekcija, stranica, knjiga i sl.).

Izrađeni sadržaj u e-kolegiju moguće je izvesti izradom sigurnosne kopije, koja će biti spremljena u datoteku vrste .mbz.

S obzirom na to da je u repozitorijima u Dabru omogućena pohrana digitalnog objekta - Obrazovni sadržaj, na sustavu Merlin izrađen je dodatak koji omogućava povezivanje s Dabrom. Svrha navedenog dodatka je izvoz obrazovnih objekata iz sustava Merlin u Dabar putem Dabar REST API-ja.

Na taj način nastavnicima je omogućena sigurna pohrana obrazovnih sadržaja u Dabar, lakše pretraživanje, kao i ponovna upotreba pojedinog obrazovnog sadržaja u nastavnom procesu, ako su obrazovni sadržaji objavljeni pod otvorenom licencom.

Preduvjeti za pohranu obrazovnih sadržaja iz sustava za e-učenje Merlin u Dabar:

 • Ustanova u svojem repozitoriju treba omogućiti pristup API-u s IP adrese 161.53.252.202
 • Ustanova treba izraditi nove API pristupne podatke za sustav Merlin, a podatke za prijavu dostaviti na adresu @email

Poveznica na priručnik za nastavnike

Ustanove koje održavaju vlastiti sustav Moodle također mogu koristiti dodatak za sustav Moodle koji je razvio Centar za e-učenje. Dodatak provjereno radi sa sustavom Moodle inačice 4.2.

Dodatak za sustav Moodle (ZIP, 109 KB)

Upute za korisnike (PDF, 1.05 MB)

MerlinMobile aplikacija za Android i iOS uređaje omogućava brzi pristup sustavu s mobilnih uređaja te primanje push obavijesti na uređaj bez potrebe za stalnim osvježavanjem web stranica. Aplikacija je namijenjena korisnicima kako bi bili "uvijek dostupni i obaviješteni" na sustavu Merlin, a pruža i brz pristup sustavu Merlin i e-kolegijima kojima korisnik može pristupiti sa svojeg mobilnog uređaja.

Nastavnicima ova aplikacija može poslužiti i kao mjesto virtualne prisutnosti, odnosno mjesto gdje će biti dostupni za pitanja svojim studentima kad god to sami žele.

Aplikacija MerlinMobile je dorađena inačica službene Moodle mobilne aplikacije koju je Ceu tim prilagodio za rad s infrastrukturom Srca. U pozadini aplikacije nalazi se sustav koji omogućava pristup sustavu Merlin i promptnu isporuku push obavijesti. Push obavijesti korisniku javljaju primitak poruke, poput onih iz foruma, privatnih poruka i slično.

"google play" "AppStore"

Preuzimanje datoteke za Huawei uređaje (.apk 21.7 MB)

Dodatne upute

Ako ste koristili Android aplikaciju u prošloj akademskoj godini (instalacija preko .apk datoteke), potrebno ju je prvo deinstalirati, a zatim instalirati iz Google Play trgovine.

Upute za korištenje MerlinMobile aplikacije

Izjava o pristupačnosti

Termini održavanja sustava