Aplikacija za samoprocjenu e-kolegija

Kako odgovoriti izazovima koje je trenutna situacija nametnula svim nastavnicima i izraditi dobar e-predmet? Postoje li pravila održavanja nastave online? Od kud bi potpuni početnik mogao krenuti?

Nakon mnoštva uputa koje je Centra za e-učenje pripremio odgovarajući na ova pitanja, od sada je dostupna i još jedna mogućnost za koju se nadamo da će nastavnicima biti od velike pomoći u radu.

Centar za e-učenje, u suradnji sa stručnjacima sa Sveučilišta u Zagrebu, izradio je aplikaciju za samoprocjenu e-predmeta. Ova aplikacija nudi nastavnicima mogućnost procjene svojih e-predmeta po 4 skupine kriterija i grafički prikaz dobivenih rezultata.
Spremanje rezultata unutar korisničkoga profila omogućava usporedbu istog e-predmeta kroz više godina, ili nastavnik može usporediti dva ili više svoja e-predmeta. 

Iako je rad na aplikaciji započeo u vrijeme kada je puno manji broj nastavnika koristio sustave za e-učenje, trenutna potreba za ovakvim načinom provođenja nastave učinila je ovu aplikaciju još važnijom i potrebnijom.

Aplikaciju se može koristiti na dva načina. Nastavnici koji već neko vrijeme izrađuju svoje e-predmete mogu provjeriti koliko su dobro osmislili i oblikovali svoj e-predmet. Za nastavnike koji se tek uključuju u avanturu održavanja nastave online aplikacija može ponuditi dobre ideje i razjasniti eventualne nedoumice oko uporabe različitih alata i metoda. 

Svi kriteriji podijeljeni su u 4 skupine. Opisi kriterija napisani su tako da daju informaciju kako bi se taj kriterij koristio/primijenio na nekoj osnovnoj razini ili u svom punom potencijalu. Iz opisa se mogu izvući preporuke i primjeri dobre prakse izrade pojedinih dijelova ili cijelog e-predmeta.

Naravno, uvijek postoje e-predmeti, a možda i čitava područja, na koja se poneki kriteriji ne mogu primijeniti.

Iako je u aplikaciji predviđena i mogućnost da nastavnik zatraži procjenu svog e-predmeta od strane Centra za e-učenje, s obzirom na trenutni obim podrške koju Centar za e-učenje pruža velikom broju nastavnika širom Hrvatske, do daljnjega ova mogućnost neće biti dostupna.

U aplikaciji je dostupna forma kroz koju nam možete slati svoje komentare i prijedloge za poboljšanje, a na osnovu povratnih informacija aplikaciju ćemo nadograđivati i unapređivati.