Katalog e-kolegija ustanova u sustavu visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj

Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta uspostavilo je u suradnji sa Sveučilišnim računskim centrom (Srce) Katalog e-kolegija ustanova u sustavu visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

Katalog je zamišljen kao središnje mjesto na kojem će se nalaziti osnovni podaci o svim e-kolegijima koji se nalaze u redu predavanja i izvode na ustanovama u sustavu visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

Osim što Katalog omogućava na jednom mjestu pregled podataka o e-kolegijima koji se izvode na ustanovama u sustavu visokog obrazovanja, povećava i dostupnost i "vidljivost" podataka o e-kolegijima i samih e-kolegija. Ujedno katalog omogućava i jednostavnije praćenje tijeka implementacije e-učenja na visokim učilištima, planiranje daljnjih akcija vezano uz sustavnu implementaciju e-učenja na nivou visokog obrazovanja i pojedinih sastavnica, kao i na nacionalnom nivou te osiguranje veće dostupnosti postojećih podataka o broju e-kolegija.

Pravilnik o organizaciji i korištenju Kataloga e-kolegija ustanova u sustavu visokog obrazovanja RH (PDF, 6.2 MB)

Katalog je uspostavilo i održava Srce, kao partner Ministarstva, zadužen za pružanje tehničke podrške u korištenju Kataloga, odnosno upisu podataka o e-kolegijima i njihovo ažuriranje.