Unapređenje EE sustava podatkovnih centara Srca

CPV oznaka i naziv prema Uredbi Komisije (EZ) br. 213/2008 od 28. studenoga 2007. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2195/2002 Europskog parlamenta i Vijeća o postupcima javne nabave, u pogledu revizije CPV-a:  

- 31154000-0 Neprekidno električno napajanje

Evidencijski broj: E-MV: 11-07/2023

Broj objave: 2023/S 0F2-0021111
Datum slanja objave u Elektronički oglasnik javne nabave: 15. 5. 2023.

Prilozi:

Dokumentacija (PDF, 495 KB) 15. 5. 2023.

​ Prilog 1. Troškovnik (XLS, 31 KB) 15. 5. 2023.

​​ Prilog 2.  Zahtjev_za_dostavu_dokumentacije (PDF, 51 KB) 15. 5. 2023.

​​ ESPD (PDF, 331 KB) 15. 5. 2023.